Навчальні дисципліни

Освітня програма «Менеджмент», бакалавр

Обов’язкові:

Адміністративне право 

Метод ПМК 

Метод СР 

Конспект лекцій


АРМ менеджера


  Господарське право

Метод ПМК

Метод СР 

Конспект лекций 


Державне та регіональне управління

Мет. рек. до ПМК

Метод вказівки СР

Конспект лекцій 


Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Метод.реком. ПМК

Мет_СР

Конспект лекцій 


Менеджмент

Метод_ПМК

Метод_вказівки СР

Конспект лекцій 


Міжнародні економічні відносини


Операційний менеджмент

Метод вказівки СР 17

Конспект лекцій 17 


Організація праці менеджера


Статистика

Методичні вказівки СР

Конспект лекцій


Стратегічний менеджмент


Теорія організації


Трудове право

Метод_вказівки СР 

Конспект лекцій


Управління персоналом

 Метод. ПМК

Метод.-СРС


 Вибіркові:

 1. Бізнес-планування.
 2. Державне регулювання економіки.
 3. Державне управління в системі охорони здоров’я.
 4. Етика бізнесу та організаційна поведінка.
 5. Моделювання управлінських рішень.
 6. Навчальна практика «Вступ до фаху».
 7. Організація і проектування операційних систем.
 8. Організація підприємницької діяльності.
 9. Основи теорії організації.
 10. Офісний менеджмент.
 11. Підприємницьке право.
 12. Податковий менеджмент.
 13. Прийняття управлінських рішень.
 14. Проектний менеджмент.
 15. Розвиток фармацевтичної галузі ринку.
 16. Статистика ринку.
 17. Страховий менеджмент.
 18. Теорія організації.
 19. Теорія та історія управління.
 20. Управління господарською діяльністю підприємств.
 21. Управлінська інформація і комунікації.
 22. Управлінська риторика.
 23. Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності)

  


 Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», магістр:

Нормативні:

Договірне право

Метод_ПМК

Метод вказівки СР 

Конспект лекций


Інвестиційний менеджмент

Метод.реком. ПМК 

Метод вказівки СР

Конспект лекцій 


Корпоративне управління

Метод.реком. ПМК 

Метод вказівки СР

Конспект лекцій 


Менеджмент організації

Методичні вказівки СР 


Методологія і організація наукових досліджень

Методичні вказівки СР

Конспект лекцій 


Публічне адміністрування


Управління змінами

Метод.рек.до сам.роб.

Метод.реком. ПМК 

Конспект лекцій 


Вибіркові:

 1. Антикризове управління.
 2. Управління конкурентоспроможністю у фармацевтичної галузі.
 3. Управління потенціалом підприємства.
 4. Управління ризиками та методи їх оцінювання.
 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  


 Спеціальність «Адміністративний менеджмент», магістр:

Нормативні:

Державне управління в системі охорони здоров’я

Мет. рек. до ПМК 

Метод.  вказівки СР


Керівник адміністративної служби

Мет_ПМК

Мет вказівки СР_


Менеджмент організацій


Правові засади адміністративної діяльності

Метод ПМК 

Метод СР ПЗАД


Теорія організації


Техніка адміністративної діяльності


Управління інноваційними процесами

Метод ПМК 

Метод СР  

 


 Вибіркові:

 1. Управління ризиками та методи їх оцінювання.
 2. Методологія і організація наукових досліджень
 3. Менеджмент державних установ і організацій

  


 Загальний список дисциплін, які викладаються на кафедри менеджменту і адміністрування:

 

 1. Адміністративне право.
 2. Адміністративне та трудове право.
 3. Антикризове управління.
 4. АРМ менеджера.
 5. Бізнес-планування.
 6. Господарське право.
 7. Державне регулювання економіки.
 8. Державне та регіональне управління.
 9. Державне управління в системі охорони здоров’я.
 10. Договірне право.
 11. Етика бізнесу та організаційна поведінка.
 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.
 13. Інвестиційний менеджмент.
 14. Керівник адміністративної служби.
 15. Корпоративне управління.
 16. Медична статистика.
 17. Менеджмент.
 18. Менеджмент державних установ і організацій.
 19. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
 20. Менеджмент організації.
 21. Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності).
 22. Методологія і організація наукових досліджень.
 23. Методологія наукових досліджень.
 24. Міжнародна економіка.
 25. Міжнародне приватне право.
 26. Міжнародний менеджмент.
 27. Міжнародні економічні відносини.
 28. Моделювання управлінських рішень.
 29. Навчальна практика «Вступ до фаху».
 30. Операційний менеджмент.
 31. Організація і проектування операційних систем.
 32. Організація підприємницької діяльності.
 33. Організація праці менеджера.
 34. Основи теорії організації.
 35. Офісний менеджмент.
 36. Підприємницьке право.
 37. Податковий менеджмент.
 38. Правові засади адміністративної діяльності.
 39. Прийняття управлінських рішень.
 40. Проектний менеджмент.
 41. Публічне адміністрування.
 42. Розвиток фармацевтичної галузі ринку.
 43. Стажування.
 44. Статистика.
 45. Статистика ринку.
 46. Стратегічне управління підприємством.
 47. Стратегічний менеджмент.
 48. Страховий менеджмент.
 49. Теорія організації.
 50. Теорія та історія управління.
 51. Техніка адміністративної діяльності.
 52. Трудове право.
 53. Управління господарською діяльністю підприємств.
 54. Управління змінами.
 55. Управління інноваційними проектами.
 56. Управління конкурентоспроможністю у фармацевтичної галузі.
 57. Управління персоналом
 58. Управління потенціалом підприємства.
 59. Управління ризиками та методи їх оцінювання.
 60. Управлінська інформація і комунікації.
 61. Управлінська риторика.

Наступна інформація запропонована на сайті Центру дистанційних технологій навчання https://www.pharmel.kharkiv.edu/

 1. Тематичні плани лекцій.
 2. Тематичні плани практичних, семінарських занять.
 3. Тести.
 4. Методичні видання.
 5. Списки рекомендованої літератури.
Print Friendly, PDF & Email