заходи 2020-2021


23 квітня в університеті економіки і права «КРОК» відбулася перша наукова конференція «Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку». На цій конференції прийняти активну участь представники кафедри менеджменту та публічного адміністрування професор Сумець Олександр Михайлович і здобувач освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Адміністративний менеджмент» Кралін Микита. 

Професор Сумець О.М. на пленарному засіданні виступив з доповіддю «Цифровізація економіки і майбутні професії», а здобувач освіти Кралін Микита на секційному засіданні презентував результат своєї наукової роботи, що була присвячена питанню використання дронів для доставки малогабаритних вантажів.
Парний виступ наукового керівника і здобувача освіти показав високий рівень доповідей, викликав зацікавленість слухачів. Такий тандем продемонстрував ефективність наукової школи кафедри менеджменту і публічного адміністрування, що спрямована на дослідження проблемних аспектів сфери менеджменту і логістики.


заходи 2020-2021Кафедра менеджменту та публічного адміністрування досить активно працює на розширенням наукових зв’язків з вітчизняними вишами. Нещодавно було встановлено зв’язок з Рівненською медичною академією. І вже 17 березня 2021 року кафедра отримала вагомий результат від такого співробітництва.
Завідувачка кафедри менеджменту та публічного адміністрування проф. Козирєва О.В. і проф. Сумець О.М. прийняли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника», яка відбулася в м. Рівне на базі Рівненської медичної академії. Проф. Козирєва О.В. виступила з доповіддю «Актуальні аспекти менеджмент-освіти в підготовці сучасного працівника в галузі охорони здоров’я в Україні».

заходи 2020-2021Проф. Сумець О.М. виступив з доповіддю «Розвиток професійних компетенцій фахівців сфери охорони здоров’я». Матеріал, який було презентовано професорами кафедри Козирєвою О.В. і Сумцем О.М., був присвячений науковим результатам, що стосувалися розвитку нової і разом з тим унікальної освітньо-професійної програми «Менеджмент клінічних досліджень».
Співробітництво між Національним фармацевтичним університом і Рівненською медичною академією отримало потужний старт. Кафедра сподівається на активну творчу співпрацю, обмін науковою і методичною
літературою тощо.


22 грудня 2020 року на кафедрі було проведено наукову нараду. Доцент Коляда Т. А. доповідала щодо стану правового регулювання захисту персональних даних працівника. Зосереджено увагу на як на міжнародних нормативно – правових актах, так і на національних. Виокремлено проблеми, що існують під здійснення захисту персональних
даних особи. Проаналізовано існуючі випадки витоку даних що є конфідеційною інформацією. Сформульовано авторські пропозиції стосовно удосконалення нормативно-правового регулювання захисту персональних даних працівника.

заходи 2020-2021
12321

21 грудня 2020 року професор Сумець Олександр Михайлович прийняв участь в роботі наукового міжвузівського семінару «Концептуальні аспекти принципової логістичної методики управління діяльністю підприємства», що був проведений з використанням платформи ZOOM Кременчуцьким льотним коледжем. Олександр Михайлович виступив з доповіддю «Стан науки в Україні», у межах якої надав інформацію щодо майбутнього вітчизняної науки та факторів, що суттєво впливають на її розвиток.

заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
сум
сум 1
previous arrow
next arrow

  18 грудня 2020 року на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування відбувся Науковий міжвузівський семінар «Академічна доброчесність: світові практики та український досвід». Цього разу географія семінару була дуже широкою – Харків, Київ, Тернопіль, Кременчук та ін. 

  Відкрила семінар із вітальною промовлю Владимирова І. М. – проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ. У своїй доповіді Інна Миколаївна зупинилась на практичному вимірі академічної доброчесності.
Алькема В.Г. у своєму виступі наголосив на необхідності розробки механізмів практичного впровадження академічної доброчесності.
Велику цікавість викликала доповідь Монастирського Г.Л., який ділився власним досвідом з цього приводу.
  Також були заслухані доповіді Волкової А. В., Орлової Н.С., Цимбалістової О.А., Сумця А.М., Ковальової В.І. та ін.
   Актуальними та змістовними були доповіді усіх учасників семінару.
Підбиваючи підсумки, доповідачі та учасники підсумували: при існуванні достатніх розробок щодо академічної доброчесності, залишається багато питань, які потребують розгляду та опрацювання. Тож вирішили обов’язково ще зібратися на наукову нараду з цих питань.

заходи 2020-2021


24 листопада на кафедрі було проведено наукову нараду. Доцент Зоідзе Д.Р. доповідала щодо ефективності використання смартстафінгу, який є дієвим інсрументом для подолання нерівномірності розподілу трудових ресурсів. Смартстафінг – це інноваційна управлінська проєктно-орієнтована інтернет-технологія, логікою якої є не залучення персоналу, а надання необхідних компетенцій за розкладом або за вимогою. 

заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
2020-11-25_201153
2020-11-25_201405
previous arrow
next arrow

2 листопада 2020 р. на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування НФаУ відбулася ІХ науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку». Цього року, у зв’язку із карантинними заходами, конференція відбулася  дистанційно з використанням платформи ZOOM.

В конференції прийняли участь понад 250 учасників з різних міст України, та країн ближчого зарубіжжя – Республіки Білорусь та Словаччини.
Учасники представили понад 20 навчальних закладів серед яких – Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Івано-Франківський національний медичний університет, Білоруський національний технічний університет, Черкаський державний технологічний університет, Буковинський державний медичний університет, Дніпровський державний технічний університет та ін.
На конференції було заслухано багато актуальних та ґрунтовних доповідей, серед яких варто відзначити:

 • Алькема В.Г. (доктор економічних наук, професор, Член Національного Агенства із забезпечення якості вищої освіти, член комітетів з етики та стандартів вищої освіти, завідувач кафедри управлінських технологій навчально-наукового інституту для дорослих, університет економіки та права «КРОК») «Контрактні аспекти сучасного логістичного консалтингу».
 • Радионова Л.О. (кандидат .філософських наук, доцент кафедри філософії і політології Національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова) «Потенціал бейбі-бумерів як імператив в управлінні містом».
 • Коваль С. А. (фармацевтична компанія «Віоnorica») «Комплексна методологічна підтримка дослідників в ІІТ клінічних випробуваннях».
 • Єфремова В. В. (асистент кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Державний заклад «Луганський державний медичний університет»). «Аналіз епідеміологічної ситуації з ВІЛ та СНІДУ в Україні».
 • Цимбалістова О.А.(кандидат економічних наук, викладач, Голова циклової комісії з економіки та управління Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ). «Залучення логістики на підприємство під час кризових ситуацій».
 • Гарафонова О.І. (доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. «Теоретичні аспекти управління розробкою стратегії інноваційного розвитку бізнес-організацій».

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Після виступу доповідачів за різними секціями конференції, відбулося обговорення результатів.

Актуальною для дискусії виявилася тема впливу пандемії на розвиток менеджменту, появу нових тенденцій в управлінні та розвитку ринку.

Учасники дійшли висновку про необхідність врахування нових умов, використання їх для подальшого розвитку управлінської наукової думки та практичної діяльності.

Всі доповідачі отримали іменні сертифікати про участь у конференції обсягом 15 годин.

заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
2
4
5
8
6
10
12
20
13
14
15
16
18
19
17
22
24
23
21
3
previous arrow
next arrow

27.10.2020 року на кафедрі відбулася наукова  нарада “Нові правила управління безпекою при роботі з тваринами згідно наказу МСПУ від 28.09.2018 р. № 1240”.
Було розглянуто актуальні законодавчі та нормативні акти, зокрема НПАОП 01.0-1.02-18  Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.

Правила зібрали в єдиний документ окремі нормативи для галузей сільського виробництва і мають головною метою зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань в тому числі при роботі з тваринами,  регламентуючі,  вимоги до:
>ветеринарного обслуговування тварин;
>умови проведення ветеринарно-санітарних заходів;
>догляду за тваринами хворими на заразні хвороби;
>безпеки обладнання та організації робочих місць тощо.

заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
2020-10-27_163337
2020-10-27_163402
previous arrow
next arrow

19.10.2020 року на кафедрі відбувся науковий міжвузівський семінар «Трансформація навчального процесу в умовах пандемії».  Програма семінару.
Доповідачі:

 1. Козирєва О. В. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Освітній процес НФаУ в умовах пандемії: впровадження сучасних інструментів онлайн освіти на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування».
 2. Новікова М. М. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків). Доповідь за темою «Особливості захисту кваліфікаційних робіт в дистанційному режимі».
 3. Гавкалова Н. Л. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця. Доповідь за темою «Підвищення конкурентоспроможності української освіти та знаходження нових сегментів формування освітніх послуг у зв’язку з входженням України в європейський освітній простір».
 4. Сумець О. М.  доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Трансформація навчальних курсів для викладання в дистанційному режимі».
 5. Сагайдак-Нікітюк Р. В. – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Сучасні підходи до самостійної роботи здобувачів вищої освіти в умовах карантину».
 6. Проневич О. С. – доктор юридичних наук, професор кафедри службового та медичного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ). Доповідь за темою: «Організаційно-дидактична модель викладання службово-правових навчальних дисциплін в умовах карантину (на прикладі магістерської спеціалізації «Публічна адміністрація»).
 7. Гуріна-Рапінчук Інесса-Марія В’ячеславівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і економіки в сімейній медицині Харківської медичної академії післядипломної освіти (м. Харків). Доповідь за темою «Самоменеджмент як технологія удосконалення організації діяльності викладача післядипломної медичної освіти в умовах пандемії».
 8. Зоідзе Д. Р. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Карантин як рушійна сила освітніх інновацій».
 9. Ковальова В. І. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Створення інтерактивних електронних навчальних курсів».
 10. Світлична К. С. – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Місце цифрової грамотності у сучасному освітньому процесі».
 11. Глєбова Н. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Особливості дистанційного навчання в університетах під час карантину. Зарубіжний досвід».
 12. Шуть О. Ю. – кандидат фармацевтичних наук, викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Особливості мультимедійного контенту для zoom-лекцій».
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
13
1
7
2
14
8
5
19
27
9
изображение_viber_2020-10-19_17-31-21
10
11
20
21
23
24
31
previous arrow
next arrow

24 вересня 2020 р. професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, доктор економічних наук Сумець Олександр Михайлович прийняв участь у фаховому науковому семінарі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Семінар був присвячений обговоренню питання управління механізмом економічної безпеки аграрного сектору. Дана тематика є сьогодні актуальною і для фармацевтичної галузі, тому співробітництво двох університетів – НФаУ і ХНАУ – є корисним і стратегічно правильним.

заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
Фото 1
Фото
previous arrow
next arrow

29 вересня 2020 р. на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування відбулася перша в цьому навчальному році наукова нарада. Основним доповідачем на нараді був професор кафедри, доктор економічних наук Сумець Олександр Михайлович. Тема наради – «СМАРТ-рішення в клінічних дослідженнях».
У межах даної теми професором Сумцем О.М. були розглянуті питання, присвячені інтелектуальним продуктам, що запроваджуються в сфері клінічних досліджень для підвищення ефективності їх виконання. В обговоренні представленої інформації активну участь прийняли викладачі кафедри. У своїх рекомендаціях учасники наради дотримувалися єдиної думки про те, що представлена інформація є цікавою і практично значущою і вона має бути введена в навчальний курс «СМАРТ-логістика і ланцюги поставок», що викладається здобувачам освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент клінічних досліджень».

заходи 2020-2021
заходи 2020-2021
1
2
previous arrow
next arrow

Print Friendly, PDF & Email