Спеціальність 073 Менеджмент

«Менеджмент організацій і адміністрування»

                ?ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 Без названияМенеджер – професія майбутнього. Ефективна діяльність будь-якого підприємства не можлива без раціонального і ефективного управління.

Менеджер організацій – це висококваліфікований керівник, здатний спланувати і організувати роботу колективу по виконанню поставлених завдань в найкоротші терміни з найменшими витратами і найбільшим прибутком.

Підготовка студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр) здійснюється для якісного та ефективного виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, економічної, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, соціальної активізації праці, з урахуванням соціально-психологічних аспектів управління в умовах конкуренції та ринкових відносин на підприємствах різних форм господарювання.

Менеджери формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера – це головний фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства.

Національний фармацевтичний університет – єдиний ВНЗ, який забезпечує  весь комплекс підготовки професійних висококваліфікованих менеджерів, затребуваних в конкурентному середовищі, використовуючи при цьому ресурсний потенціал фармацевтичної галузі, що найбільш динамічно розвивається. Студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі, зокрема, таких як ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», ВАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», ЗАТ «Лекхім-Харків», ТОВ «ЕЙМ» та інші.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» отримують кваліфікацію «магістр з менеджменту організацій і адміністрування» і можуть працювати в різних галузях економіки і сферах бізнесу – обмежень для професіоналів немає!

?ОЗНАЙОМТЕСЬ!!!!!

Print Friendly, PDF & Email