Навчально-виробнича практика

Про проходження практики студентами – випускниками кафедри менеджменту і адміністрування

Студенти – випускники кафедри менеджменту і адміністрування проходять наступні види практик:

 1. Студенти напряму підготовки «Менеджмент»: навчальну практику «Вступ до фаху» – 1 курс, навчальну організаційно-економічну практику – 2 курс (скасовано з 2013/2014 н.р.), виробничу менеджерську практику – 4 курс.
 2. Студенти спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання: виробничу менеджерську практику прикладного спрямування, виробничу менеджерську практику науково-дослідного спрямування, переддипломну практику – 6 курс.
 3. Студенти спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання – переддипломну практику.
 4. Студенти спеціальності «Адміністративний менеджмент» денної, вечірньої та заочної форм навчання – стажування.

Кафедрою менеджменту і адміністрування розробляються методичні рекомендації з проходження студентами виробничої менеджерської практики прикладного спрямування, виробничої менеджерської практику науково-дослідного спрямування, переддипломної практики для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» та методичні рекомендації з проходження стажування студентами спеціальності «Адміністративний менеджмент». Розробляються та оновлюються робочі програми практик. Здійснюється інструктаж студентів перед початком практики та прийом звітів з практики.

Базами практики були фармацевтичні та інші підприємства м. Харкова та інших регіонів України. Зокрема, ПрАТ «Лекхім-Харків», ТОВ «НВФК «ЕЙМ», ТОВ «Аттомо-торгівельний дім», ТОВ «Дослідний завод «ДНЦЛЗ», ТОВ «ХФП «Здоров’я народу», ТОВ «Автромат-маркетинг» та інші.

Методичні рекомендації

 • для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою Менеджмент зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування 
 •     Методичні рекомендації
 •  до проходження виробничої практики з науково-дослідного спрямування здобувачами другого рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • Методичні рекомендації
 • до проходження виробничої практики виробничо-прикладного спрямування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю Менеджмент освітньої програми Менеджмент
 • Методичні рекомендації
 • до організації та проходження виробничої менеджерської практики для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності «Менеджмент»
 • Методичні рекомендації
 • до проходження виробничої практики науково-дослідного спрямування здобувачами другого рівня вищої освіти освітньої програми Адміністративний менеджмент
 • Методичні рекомендації
 • до проходження виробничої практики виробничо-прикладного спрямування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми освітньо-професійної програми
  Методичні рекомендації
 • до проходження переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Адміністративний менеджмент»
 • Методичні рекомендації
 • до проходження виробничої  практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент клінічних досліджень»
 • Методичні рекомендації
Print Friendly, PDF & Email