Студентське наукове товариство07.12.2021 року кафедрою «Менеджменту та публічного адміністрування» було проведено секційне засідання СНТ у рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE», яка вже другий рік проводиться у Національному фармацевтичному університеті. Студенти доповіли за  результатами своєї наукової роботи.

Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
1
2
3
4
5Кафедра менеджменту та публічного адміністрування щиро вітає переможця ХХV Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Современное общество, профсоюзы и проблемы молодежы» Кралина Микиту і його керівника професора Сумця Олександра Михайловича. Конференція відбулася в м. Гомелі (Республіка Білорусь) на базі Міжнародного університету «МІТСО» (Гомельська філія).
За результатами конкурсу доповідей учасників конференції Краліна Микиту нагороджено Дипломом І ступеня. Микиті і його наковому керівнику профессору Сумцю О.М. кафедра бажає подальших наукових досягнень!


29.04.2021 р. кафедрою менеджменту та публічного адміністрування було організовано проведення секції «Менеджмент охорони здоров’я» у рамках І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE», яка започаткована до 100-річчя Національного фармацевтичного університету і спрямована на підтримку та заохочення студентів-молодих науковців університету, підвищення ролі студентського наукового товариства (СНТ) у вихованні навичок самостійної наукової роботи; посилення мотивації студентів до створення якісної науково-технічної продукції тощо. Члени СНТ кафедри презентували
результати своїх наукових досліджень.

Учасники секції

Назва доповіді ПІБ учасника СНТ Керівник
Доставка малогабаритних
вантажів за допомогою
дронів: досвід і можливість
реалізації
Кралін Микита
Вадимович
д.е.н., проф. Сумець
Олександр Михайлович
Вплив самоменеджменту на
здоров’я студента
Панасенко Катерина
Михайлівна
к.е.н., доц. Глєбова
Наталія Володимирівна
Енерджі-менеджмент:
«батарейка» ефективного
особистого розвитку
Загорулько Денис
Ігорович
к.е.н., доц. Глєбова
Наталія Володимирівна
Зниження кадрових ризиків
на фармацевтичних
підприємствах
Петрунова Катерина
Павлівна
к.е.н., доц. Ковальова
Вікторія Іванівна
Удосконалення процесної
моделі управління
фармацевтичною компанією
Коваленко Поліна
Вікторівна
к.е.н., доц. Шуть
Оксана Юріївна
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
2
4
5
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021 року, наші студенти посіли почесні призові місця:

Кралін Микита (1-й курс, магістратура, Адміністративний менеджмент) під керівництвом професора Сумця О.М. зайняв ІІ місце!

Коваленко Поліна (3-й курс, МО) під керівництвом викладача Шуть О.Ю.  зайняла ІІ місце! 

Федосова Карина (4-й курс, МО) під керівництвом доц. Ковальової В.І.  зайняла ІІІ місце!

Студентське наукове товариство

Вітаємо! Ви – наша гордість!


19.03.2021р. студенти кафедри «Менеджменту та публічного адміністрування» НФаУ прийняли участь у 14 секції XXVII Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development», присвяченій 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка, яка проводилась дистанційно.
З докладами виступили:
1. Кралін Микита Вікторович на тему «Проєктно-орієнтоване управління організацією – новий напрям розвитку проєктного менеджменту» (Науковий керівник – доктор економ. наук, професор Сумець О.М.).
2. Федосова Карина Дмитрівна на тему «Аналіз особливостей інноваційної діяльності фармацевтичних підприємств на ринку України» (Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Ковальова В.І.).
3. Панасенко Катерина Михайлівна на тему «Управління інноваційним розвитком підприємства» (Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Глєбова Н.В.)

Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство
13
12
11
previous arrow
next arrow


За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020 року, наші студенти посіли почесні призові місця:
Чернікова Тетяна (4-й курс, МО) під керівництвом професора Козирєвої О.В. зайняла ІІ місце!

Кот Ольга (3-й курс, МО) під керівництвом професора Сумця О.М. зайняла ІІІ місце!
Санжаревська Катерина (4-й курс, МО) під керівництвом доцента Глєбової Н.В. зайняла ІІІ місце!

Коваленко Поліна (2-й курс, МО) під керівництвом доцента Світличної К.С.  зайняла ІІІ місце!

Вітаємо! Ви – наша гордість!

Студентське наукове товариство

Список членів студентського наукового товариства кафедри менеджменту і адміністрування на 2019-2020 рр.
  • перший (бакалаврський) ступінь, спеціальність  «Менеджмент», 1 курс: Загорулько Д.І., Лавренюк Є. І., Мельник К. І., Мирович О. С., Панасенко К. М.
  • перший (бакалаврський) ступінь, спеціальність  «Менеджмент», 2 курс: Коваленко П.В., Скороход С.О., Цилюрик І.О., Гречка Д., Навальний Д.
  • перший (бакалаврський) ступінь, спеціальність  «Менеджмент», 3 курс:  Кот О.  А., Меткий В.А., Петрунова К.  П., Савлук  В. І., Федосова К.Д., Шостак С. А.
  • перший (бакалаврський) ступінь, спеціальність  «Менеджмент», 4 курс: Єрьоміна В. Д., Князєва В. Ю., Кардаш С.О., Чернікова Т. С., Санжаревська К.В., Дремлюга А.Л.
  • другий (магістерський) ступінь, спеціальність  «Менеджмент організацій і адміністрування», 1 курс: Буряк Є.В., Горіздра І. А., Іванов М. Є., Попов І. С., Рак В. С.


06.12.2016 студенти 3-го курсу НФаУ спеціальності «Менеджмент» разом з викладачем к.е.н. Страпчук С.І. в рамках поглибленого вивчення дисципліни «Бізнес-планування» та виконання індивідуального завдання відвідали конкурс студентських бізнес-проектів «Молодь в підприємництві», що пройшов  у Харківському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету (ХТЕІ КНТЕУ). Студентські команди представили низку цікавих інноваційних рішень на зразок організації еко-кафе, освітньо-туристичних послуг, звіроферми, готельно-ресторанного комплексу та соціального проекту «A step for change». Сподіваємось не лише на подальшу співпрацю щодо проведення міжвузівського конкурсу, але й на формування студентської  бізнес-самостійності, адже за ініціативою Харківської міської ради на молодіжні проекти соціального напрямку виділено 1 млн. грн. Причому згідно міської програми буде профінансовано 33% вартості проекту.010
008 007

005


3.12.2016 р. студенти спеціальності «Менеджмент» та «Адміністративний менеджмент» під керівництвом доцента кафедри менеджменту і адміністрування Чирви Юлії Євгенівни прийняли участь у І грі регіонального турніру інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» серед старшокласників, студентів бакалаврату і слухачів магістратури, яка відбулась у стінах  Харківському регіональному інституті державного управління, на Кубок професійних експертів з питань публічного управління та адміністрування і вибороли місце у фіналі. Бажаємо успіху та перемоги нашій команді менедж-клас у фіналі!!!

dsc02331 dsc02335 dsc02342 dsc02345 dsc02346


23.11.2016 р. в  Харківському  торговельно-економічному інституті КНТЕУ, пройшов Міжвузівський круглий стіл “Проблеми та перспективи участі студентів в програмах розвитку молоді у підприємницві”, організований кафедрою менеджменту ХТЕІ КНТЕУ. Викладачі кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ Страпчук С.І та Чирва Ю.Є. разом зі студентами напряму підготовки «Менеджмент» 1 курсу (Кардашем Святославом та Князєвою Вікторією) та 3 курсу (Катрич Інною), прийняли активну участь в обговоренні питань круглого столу. Всі учасники отримали сертифікати.

66efb2obu70 sps-jsl3-rw


27.10.2016 р. в НФаУ відбулось об’єднане засідання Загальних зборів РМВ та СНТ НФаУ. На даних зборах від кафедри менеджменту і адміністрування були присутні: відповідальна особа за гурток СНТ кафедри – к.е.н. доцент Чирва Ю. Є., молодий учений – к.е.н. Телепнева О.С. та ще 2 делегати: студентка 1 курсу спеціальності «Менеджмент» – Бідюк А. та студентка 6 курсу – Волошко І. Збори пройшли плідно, порядок денний виконано в повному обсязі. Делегатів із числа студентів-учасників СНТ нашої кафедри зацікавили перспективи роботи СНТ, вони виявили бажання стати волонтерами та активізувати свою наукову-дослідну діяльність напередодні Всеукраїнського та регіонального конкурсів наукових робіт.

img_20161027_154839 img_20161027_154756 img_20161027_150648 img_20161027_150346

img_20161027_150320


У 1-му семестрі 2015/2016 н.р. відбувалися щомісячні засідання СНТ кафедри менеджменту і адміністрування, де обговорювалися актуальні питання управління та економіки. Студенти напряму підготовки «Менеджмент», спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування», «Адміністративний менеджмент» взяли участь у наступних конференціях:

1.  ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (3 листопада 2015 року), Харків, НФаУ.

За результатами участі у даній конференції опубліковано 45 тез доповідей студентів. Дана конференція проведена і організована кафедрою менеджменту і адміністрування НФаУ.

2. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (м. Харків, НФаУ, 12 – 13 листопада 2015 р.).

За результатами участі у даній конференції опубліковано 7 тез доповідей студентів.

3. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих учених «Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні та гуманітарні аспекти» (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.).

За результатами участі у даній конференції опубліковано 5 тез доповідей студентів.

4. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва” (Україна, м. Тернопіль, 20-21 жовтня 2015 р.).

За результатами участі у даній конференції опубліковано 2 тез доповідей студентів.

5. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості ,проблеми і перспективи сучасних технологій управління в економіці, науці, освіті в ХХІ ст.» (м. Харків, Харківський інститут управління, 31 жовтня 2015 р.)

За результатами участі у даній конференції опубліковано 3 тез доповідей студентів.

Взагалі опубліковано 62 тез доповідей студентів. У підготовці тез доповідей до конференцій беруть участь як студенти випускних курсів, які пишуть дипломні роботи, так і студенти молодших курсів.


16.06.16 р. студентка 3 курсу напряму підготовки “Менеджмент” Колосовська А.А. взяла участь у Міжвузівському конкурсі студентських наукових робіт з галузі науки “Економіка та управління в сфері торгівлі”, який відбувся у Харківському державному університеті харчових технологій.

IMG_2197


21.04.2016 р. викладачі і студенти кафедри менеджменту і адміністрування взяли участь у ХХIII Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”

 IMG_2190 IMG_2189 IMG_2191IMG_2188 IMG_2187 IMG_2184 IMG_2183 IMG_2182 IMG_2181 IMG_2179


14.04.2016 р. викладачі і студенти кафедри менеджменту і адміністрування брали участь у науково-практичній конференції “Актуальні питання практичної підготовки студентів у НФаУ”.

IMG_2178 IMG_2177


18.03.2016 р. студент 5 курсу спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” Бакланова Р.І. взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних дисциплін. Посіла третє місце за напрямом “Економіка транспорту і зв’язку”.

Диплом_Баклановой_2213


24.02.16 р. на кафедрі менеджменту і адміністрування відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади з менеджменту. IMG_2163 IMG_2162 IMG_2161 IMG_2160


02.04.2015 року відбувся міжвузівський конкурс з менеджменту «Брейн-рінг», в якому взяла участь команда студентів НФаУ 1, 3, 4, 5 курсів спеціальності «Менеджмент» під назвою «Люди в белом». Конкурс відбувся у Національній академії Національної гвардії України.

Відповідальною на кафедрі менеджменту і адміністрування та представником в журі була викладач кафедри менеджменту і адміністрування к.е.н. Телепнєва О.С.

IMG_20150401_110335 IMG_20150401_111827 IMG_20150401_111847 IMG_20150401_112627 IMG_20150401_111850


24.02.2015 р. на кафедрі менеджменту і адміністрування було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту. Призерами олімпіади стали:

І місце – студент 4 курсу Бакланова Р.І.

ІІ місце – студент 5 курсу Кущенко А.В.

ІІ місце – студенти 5 курсу Шишкіна А.О. і Хачатрян А.А.

 IMG_2069 IMG_2070 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2078 IMG_2079 IMG_2080 IMG_2081Z5CvWee3M74


СПИСОК

студентів – членів Студентського наукового гуртка кафедри менеджменту і адміністрування 2014/2015 навчального року

 

2 курс напряму підготовки «Менеджмент» денної форми навчання:

1. Володін А.Д.

2. Кошиленко К.Ю.

3. Первуніна Т.О.

4. Піддубна А.В.

3 курс напряму підготовки «Менеджмент» денної форми навчання:

1. Василенко С.І.

2. Нетреба А.В.

3. Канж Б.М.

4 курс напряму підготовки «Менеджмент» денної форми навчання:

1. Бакланова Р.І.

2. Марянська С.-В. В.

5 курс спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання:

1. Кущенко А.В.

2. Хачатрян А.А.

3. Усачов В.В.

4. Шишкіна А.О.

6 курс спеціальності «Адміністративний менеджмент» денної форми навчання:

1. Семиног А.С.

2. Шевченко К.О.

3. Хмаренко О.О.

4. Погребняк О.С.

6 курс спеціальності «Адміністративний менеджмент» вечірньої форми навчання:

1. Ліпатов Р.Ю.

2. Касянчук О.С.

3. Худяк О.Ю.

4. Шаравара М.О.


Список конференцій, в яких брали участь студенти-члени СНГ кафедри менеджменту і адміністрування у 2013/2014 н.р.

1. Международная студенческая научно-практическая конференция «Студенческая практика – ключ к будущей профессии: профессиональный рост будущего специалиста»», Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет», г. Ялта;

2. II Науково-практична конференція «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», НФаУ, 1 листопада 2013 р.;

3. V Міжнародна студентська наукова інтернет-конференції «Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функції у соціокультурному просторі сучасного бізнесу», м. Донецьк, 2013 р.;

4. ІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання», 22 листопада 2013 р., АВВ МВС України;

5. II Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства», Тернопільська ДНДС, 5-6 грудня 2013 р.;

6. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», НТУ «ХПІ», 20.12.13 р.;

7. Міжнародна інтеренет-конференція «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства», 04.12.2013р., м. Полтава;

8. V Науково-практична конференція до 25-річчя МАУП «Концептуальні засади формування менеджменту в Україні», Харківський інститут МАУП, 17 грудня 2013 р.;

9. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості, проблеми і перспективи сучасних технологій управління в економіці, науці та освіті у ХХІ ст.», ХІУ, 30 жовтня 2013 р.;

10. Міжнародна науково-практична конференція Вісімнадцяті Лібермановські читання «Особливості, проблеми і перспективи сучасних технологій управління в економіці, науці, освіті в ХХІ ст.», ХІУ, 31 жовтня 2013 р.;

11. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі», 20-21 грудня 2013 р., Громадська організація «Київський економічний науковий центр»;

12. ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення механізмів регулювання фінансової системи», 8-9 листопада 2013 р., Аналітичний центр «Нова економіка», м. Київ;

13. Науково-практична конференція молодих вчених «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи», АВВ МВС, 18.03.14 р.;

14. Науково-практична конференція «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном», НФаУ, 10.04.14 р.;

15. ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», 22-23 квітня 2014 р., НФаУ.

16. Студентська науково-практична конференціях «Фізичне виховання та здоровий спосіб життя», НФаУ, 15 квітня 2014 р.

Print Friendly, PDF & Email