Навчально-методична література кафедри


Навчально-методична література кафедри за 2020-2021 н.р.


Навчально-методична література кафедриКозирєва О. В., Глєбова Н. В., Ковальова В. І. Навчальний посібник з дисципліни «Офісний  менеджмент» : для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент». – Х.: Видавництво Іванченка, 2021. – 274 с. 


Навчально-методична література кафедри

Козирєва О. В., Світлична К.С., Шуть О.Ю., Коляда Т.А.. Основи прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / О.В. Козирєва,– Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 186 с.


Навчально-методична література кафедриКозирєва О. В., Ковальова В. І., Глєбова Н. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. – Х. : Видавництво Іванченка, 2021. – 126 с.


Навчально-методична література кафедри

Козирєва О. В., Зоідзе Д. Р. Техніка адміністративної діяльності : навчальний посібник, Х. : Видавництво Іванченка, 2021. – 197 с.


Навчально-методична література кафедри

Жуковіна О. В., Грецька Г. А. Охорона праці в галузі охорони здоров’я : навчальний посібник, Х. : Видавництво Іванченка, 2021. – 200 с.


Навчально-методична література кафедри

Козирєва О. В. Статистика : навчальний посібник / О. В. Козирєва, В. О. Федорова. – Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 187 с.


Навчально-методична література кафедри за 2019-2020 н.р.
Навчально-методична література кафедри

О.В. Козирєва. Зовнішньоекномічна діяльність підприємства: навчальний посібник / О.В. Козирєва, Н.В. Глєбова. – Харків: НФаУ, 2020. –172с.


Навчально-методична література кафедри

Козирєва О. В. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник / Козирєва О.В., Світлична К.С., Шуть О.Ю. – Х.: Вид-во НФаУ, 2020. – 238с.


Навчально-методична література кафедри

Козирєва О. В., Коляда Т. А. Правознавство : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент» освітньо-професійної програми  «Менеджмент» для всіх форм навчання. Харків : Вид-во НФаУ, 2020. 160 с.


Навчально-методична література кафедри

Козирєва О.В., Озаровська А.В. Публічне адміністрування. навч. посіб. для здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне адміністрування» освітньо-професійної програми  «Адміністративний менеджмент» для всіх форм навчання – Х.: Вид-во НФаУ, 2020. – 150 с.


Навчально-методична література кафедриСумець О. М. Організація і проектування операційних систем. Ч. 2. Методичні аспекти проектування операційних систем : навч. посібник  /  О. М. Сумець / Для здобувачів освіти, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент».  – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2020. – 208 с.


Навчально-методична література кафедри

О.В. Козирєва. Самоменеджмент: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» всіх форм навчання / О.В. Козирєва, Н.В. Глєбова. – Харків: НФаУ, 2020. –212с.

Навчально-методична література кафедри за 2018-2019

    БезымянныйКозирєва О.В. Управління потенціалом підприємства / О.В. Козирєва, О.В. Посилкіна //Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Управління та адміністрування. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 120 с.


Безымянный   Козирєва О.В. Управління потенціалом підприємства/ О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Управління та адміністрування. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 41 с.


  1Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент/ О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до практичних робіт для  здобувачів спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання / О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, – 2019. – 101 с.


 2Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент / О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до самостійних робіт для  здобувачів спеціальності 073 Менеджмент / О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, – 2019. – 53 с.


19Козирєва О.В. Моделювання управлінських рішень. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент» / О. В.Козирєва, Н.В. Демченко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 88 с.


 22Козирєва О.В. Прийняття управлінських рішень. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент» / О. В. Козирєва, Н.В. Демченко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 25 с.


 8Сумець О.М. Проектно-орієнтоване управління організаціями. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» денної, заочної та вечірньої форм навчання / О.М. Сумець. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 26 с.


23Козирєва О.В. Виробнича практика з науково-дослідного спрямування / О.В. Козирєва, С.В. Васильєв //Методичні рекомендації до проходження виробничої практики з науково-дослідного спрямування здобувачами другого рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) . – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 24 с.


11  Козирєва О.В. Договірне право / О.В. Козирєва, Т.А. Коляда // Методичні рекомендації для самостійної підготовки для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 24 с.


 12   Козирєва О.В. Договірне право / О.В. Козирєва, Т.А. Коляда // Метод. реком. до семін. занять для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2019. – 42 с.


3Козирєва О.В. Податковий менеджмент / О.В. Козирєва, І.А.Попова //Податковий менеджмент: метод. реком. до семінар. занять для здоб. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Менеджмент ден., веч. та заоч. форм навч. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2019. – 21 с.


6Козирєва О. В. Податковий менеджмент: метод. реком. до самостійної роботи для здоб. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Менеджмент всіх форм навч./ О. В. Козирєва, І.А. Попова – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 33 с.


Козирєва О.В. Управлінська риторика / О. В. Козирєва, О.П Миколенко // Управлінська риторика: метод. реком. до виконання практ. робіт для здоб. вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент». – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 38 с.


 15Козирєва О. В. Державне регулювання економіки : метод. реком. до сам. роб. для здоб .першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спец. «Менеджмент» ден. та заоч. форм навч. / О. В. Козирєва, Д. Р. Зоідзе. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 57 с.


 23Козирєва О. В. Державне регулювання економіки : метод. реком. до семінар. занять для здоб. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спец. «Менеджмент» ден. та заоч. форм навч. / О. В. Козирєва, Д. Р. Зоідзе. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 30 с.


 11Козирєва О.В. Бізнес-планування. Методичні рекомендації до практичних робіт здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності» / О. В. Козирєва, С.І. Страпчук. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019.– 22 с.


 21Козирєва О.В. Бізнес-планування. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент» / О. В. Козирєва, С.І. Страпчук. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 18 с.


4Козирєва О.В. Виробнича переддипломна практика / О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування / уклад. : О.В. Козирєва/– Харків : Вид-во НФаУ, 2019. – 65 с.


 17Козирєва О.В. Прийняття управлінських рішень. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент» / О. В.Козирєва, Н.В. Демченко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 25 с.


Козирєва О.В. Виробнича переддипломна практика / О.В. Козирєва, Н.В. Демченко, Д.Р. Зоідзе //Методичні рекомендації до проходження виробничої переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування / уклад. : О.В. Козирєва, Н.В. Демченко, Д.Р. Зоідзе. – Харків : Вид-во НФаУ, 2019. – 65 с.


 27Козирєва О.В. Офісний менеджмент.  / О.В. Козирєва, Грузіна І.А. // Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент». – Харків : Вид-во НФаУ, 2019. 


 32Козирєва О.В. Офісний менеджмент.  / О.В. Козирєва, Грузіна І.А. // Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент». – Харків : Вид-во НФаУ, 2019. 


Козирєва О.В. Антикризове управління / О.В. Козирєва, Д.Р. Зоідзе // Метод. реком. до практ. занять для здоб. другого (магістерського) рівня вищої освіти за освіт. програм. «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2018. – 50 с.


Козирєва О.В. Керівник адміністративної служби/ О.В. Козирєва, Д.Р. Зоідзе // Метод. реком. до практ. занять для здоб. другого (магістерського) рівня вищої освіти за освіт. програм. «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2018.


 29Козирєва О.В. Методологія і організація наукових досліджень / О.В. Козирєва, О.М. Сумець //Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю Публічне управління та адміністрування освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) денної та заочної форм навч. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2018. – 30 с.


 53Козирєва О.В. Методологія і організація наукових досліджень / О.В. Козирєва, О.М. Сумець//Методичні рекомендації щодо практичної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) денної та заочної форм навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2018. – 47 с.


 Козирєва О.В. Корпоративне управління / О.В. Козирєва // Корпоративне управління. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2018. – 94 с.


7  Козирєва О.В. Корпоративне управління / О.В. Козирєва // Корпоративне управління. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). – Х.: Вид-во НФаУ. – 2018. – 21 с.


 Козирєва О.В. Корпоративне управління / О.В. Козирєва // Корпоративне управління. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2018. – 94 с.


9  Сумець О.М. Проектно-орієнтоване управління організацією. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» денної, заочної та вечірньої форм навчання / О.М. Сумець. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 16 с.


Козирєва О.В. Вступ до фаху / О.В. Козирєва, О.В. Посилкіна // Методичні рекомендації для семінарських занять для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 82 с.


 20Козирєва О.В. Виробнича практика виробничо-прикладного спрямування / О.В. Козирєва, І.А. Попова, С.І. Страпчук //Методичні рекомендації до проходження виробничої практики виробничо-прикладного спрямування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю Менеджмент освітньої програми Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). – Х.: Вид-во НФаУ. – 2018. – 39 с.


26 Козирєва О.В. Магістерські роботи / О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 38 с.


Козирєва О.В. Теорія та історія управління: методичні рекомендації до семінарських занять : для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління і адміністрування» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» для всіх форм навчання / Х.: НФаУ, 2018.  (рекомендовані ЦМР НФаУ)


17Козирєва О.В. Теорія та історія управління: методичні рекомендації до самостійної роботи : для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління і адміністрування» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» для всіх форм навчання / Х.: НФаУ, 2018.  – 30 с. 


 Козирєва О.В. Методологія і організація наукових досліджень. Методичні рекомендації до семінарських  занять для здобувачів другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент денної та заочної форм навчання / О.В. Козирєва– Х.: Вид-во НФАУ, 2017. – 33 с.


24 Козирєва О.В. Правові засади адміністративної діяльності: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління і адміністрування» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» для всіх форм навчання / Козирєва О.В., Васильєв С.В., Реньов Є.В. – Х.: НФаУ, 2018. – 31 с.


25 Козирєва О.В. Менеджмент організації: метод. реком. до практич. занять для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності Публічне управління і адміністрування освітньої програми Адміністративний менеджмент всіх форм навчання / О.В. Козирєва, С.В. Васильєв – Х.: Вид-во НФАУ, 2018. – 49 с.


01 Козирєва О.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни  Державне управління в системі охорони здоров’я для здобувачів вищої освіти заосвітньою програмою Адміністративний менеджмент / Козирєва О.В., Попова І.А.– Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 23 с.


Козирєва О.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни  Державне управління  в системі охорони здоров’я для здобувачів вищої освіти заосвітньою програмою Адміністративний менеджмент / Козирєва О.В., Попова І.А.– Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 23 с.


 22О. В. Козирєва Управління ризиками та методи їх оцінювання : метод. реком. до практ. занять для здоб. другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою«Адміністративний менеджмент» ден., веч. та заоч. форми навч. / уклад. : О. В. Козирєва, Д. Р. Зоідзе. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 51 с.


 58О. В. Козирєва Управління ризиками та методи їх оцінювання : метод. реком. до до самостійної роботи / уклад. : О. В. Козирєва, Д. Р. Зоідзе. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 51 с.


1 2                                                   3


Навчально-методична література кафедри за 2012-2016 р.:

 НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Державне регулювання Економіки


IMG_2195 Сагайдак-Нікітюк Р.В. Трудове право України / Р.В. Сагайдак-Нікітюк, С.В. Васильєв. – Х.: Точка, 2016. – 146 с.


IMG_2196 Сагайдак-Нікітюк Р.В. Адміністративне право України / Р.В. Сагайдак-Нікітюк, С.В. Васильєв. – Х.: Точка, 2016. – 199 с.


20160216_102500 Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Управління господарською діяльністю підприємства : навч. посібник / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Б. Гончаров, О. В. Доровський. – Х., 2015. – 340 с.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні, методичні та практичні аспекти щодо управління господарською діяльністю підприємства. Основний навчальний матеріал містить огляд теорій підприємств та основи підприємництва, організаційно-правові форми і напрями діяльності підприємств, положення щодо управління та її ресурсного забезпечення. Навчальний посібник охоплює всі теми дисципліни «Управління господарською діяльністю підприємства». Призначений для студентів, слухачів програм економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації, викладачів, а також буде корисним для працівників, які цікавляться відповідною проблематикою.

Носик О. М. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Х. : НФаУ, 2014. – 128 с.

Навчальний посібник з міжнародних економічних відносин розроблено згідно з тематикою і основними питаннями курсу міжнародних економічних відносин. Він покликаний допомогти студентам в оволодінні основними теоретичними поняттями міжнародних економічних відносин, перевірити якість засвоєння змісту тем курсу, уміння використовувати отримані знання для аналізу проблемних питань. Призначено для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання.  

Носик О. М. Мікроекономіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Х. : НФаУ, 2014. – 176 с.

У виданні викладено короткий конспект лекцій, питання для самоконтролю, тести та практичні завдання, методичні рекомендації до виконання курсової роботи, контрольні питання з мікроекономіки та рекомендований список літератури. Призначено для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» і «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.  

Документування організаційно-управлінської діяльності: Навч. посіб. / Карамишев Д. В., Кайдалова А. В., Васильєв С.В. – Х.: Вид-во, 2013. – 264 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання, пов’язані з документацій ним забезпеченням організаційно-управлінської діяльності як керівника організації так і менеджера різного рівня. Можуть бути використані для самостійного опанування навчальної теми з метою визначення головних особливостей складання документів і специфіки практичного використання її в організаціях. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, а також менеджерів та підприємців.  

Тищенко О.М. Стратегічне управління. Навчальний посібник. / Тищенко О. М., Могилко В. О., Онєгіна В. М., Догадіна В. Ю., Ященко О. А., Голозубов В. О. – Х.: «Друкарня Мадрид», 2013. – 232 с.

У навчальному посібнику викладено процес стратегічного управління. Наведено стратегічний аналіз середовища підприємства та його корпоративна стратегія. Висвітлено матричні методи аналізу в виборі корпоративної стратегії підприємства, методи оцінки конкурентних позицій та стратегії зовнішнього розвитку. Пропонується власне бачення комплексу стратегічного управління через призму передового світового досвіду. Призначений для студентів,аспірантів і викладачів ВНЗ,а також слухачів бізнес-шкіл та спеціалістів,що бажають одержать загальне уявлення і необхідність застосування на практиці основних принципів,підходів і прийомів стратегічного управління.

 Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / С. І. Шерстобітов, В. В. Блага, В. О. Могилко, В. В. Благой, О. І. Стогул. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 320 с. Гриф надано Міністерством освіти й науки, молоді та спорту України; 1/11-5318 від 13.03.2013.

Розглянуто основні питання економіки та організації інноваційної діяльності. Матеріал допоможе студентам опанувати економічним категоріальним апаратом,сприятиме кращому розумінню інноваційної діяльності та інноваційних процесів, викличе у читачів науковий інтерес і пробудить в них творчий підхід в освоєнні нових економічних знань. Рекомендовано для керівників наукових підрозділів та організацій, викладачів,аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Бабіч В. П. Прикладная онтология. Монография / В. П. Бабіч, В. А. Могилко, В. М. Онегина. – Х.: «Друкарня Мадрид», 2013. – 364 с.

Викладено основні результати системно-цільового дослідження еволюційного розвитку земного буття людини і суспільства. Розглянуто гостро актуальні проблеми переходу людства до прийдешньої епохи глобальної цивілізації і формування гармонійного цивілізованого суспільства в перспективі 21 століття. Вперше в світовій літературі систематизовані науково-онтологічні знання про сутність,сенс і цілі духовно-інтелектуального буття,а також обґрунтовано методологічні принципи розумного, ноосферного мисле творення. Адресується широкому колу науковців і педагогічних працівників усіх ступенів і звань,студентам і учням вищих і середніх навчальних закладів,прогресивним державним і громадськім діячам усіх чинів і рангів.

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Носик О. М., Телепнєва О. С. Основи теорії організації : метод. рек. для аудитор., позааудитор. та самост. роб. для студентів. – Х. : НФаУ, 2015. – 68 с.

Методичні рекомендації для аудиторної, позааудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи теорії організації» розроблено згідно з тематикою і основними питаннями курсу основи теорії організації. Вони покликані допомогти студентам в оволодінні основними теоретичними поняттями основ теорії організації, перевірити якість засвоєння змісту тем курсу, вміти використовувати отриманні знання для аналізу проблемних питань. Призначено для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання.

Зоідзе Д. Р. Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності) : Метод. рек. до практ. занять та самост. аудит. і позааудит. роботи для студ. напр. 6.030601 «Менеджмент» ден. та заоч. форми навч. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 65 с.

Носик О. М. Державне регулювання економіки: метод. рек. до практ. занять для студ. напряму підгот. 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навч. – Х. : НФаУ, 2014. – 56 с.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Державне регулювання економіки» розроблені згідно з тематикою і основними питаннями курсу «Державне регулювання економіки». Вони покликані допомагати студентам в оволодінні основними теоретичними поняттями державного регулювання економіки, перевірити якість засвоєння змісту тем курсу та уміння використовувати отримані знання для аналізу проблемних питань. Призначено для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання.  

Мороз С. Г. Стратегічний менеджмент: Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навч. – Х.: НФаУ, 2014.– 53 с.

Методичні рекомендації містять перелік тем дисципліни з рекомендаціями щодо їх вивчення, тестові завдання для контролю знань, задачі для вирішення, та питання до підсумкового контролю знань. Призначено для аудиторної та позааудиторної роботи з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної і заочної форми навчання.

Чухно І. А. Організація підприємницької діяльності: Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання: – Х.: Вид-во НФаУ, 2014.– 65 с.

Методичні рекомендації містять перелік тем дисципліни з рекомендаціями щодо їх вивчення, тестові завдання для контролю знань, задачі для вирішення, перелік тем індивідуальних творчих робіт та питань до підсумкового контролю знань. Призначено для аудиторної та позааудиторної роботи з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання.  

Носик О. М. Економічна теорія : тестові завдання для студ. напряму підгот. «Менеджмент» і спец. «Фармація» ден. та заоч. форм навч. – Х.: НФаУ, – 2013. – 48 с.

Тестові завдання розроблено згідно з тематикою та основними питаннями з економічної теорії. Вони покликані допомагати студентам в оволодінні теоретичними поняттями економічної теорії, перевірити якість засвоєння змісту тем курсу, вміння використовувати одержанні знання для аналізу проблемних питань.  

Носик О. М. Мікроекономіка : метод. рек. для аудит., позааудит. та самост. роб. студ. спец. “Економіка підприємства”, “Маркетинг” ден. та заоч. форм навч. – Х.: НФаУ, 2013. – 24 с.

Методичні рекомендації розроблені згідно тематиці і основним питанням курсу мікроекономіки. Вони покликані допомагати студентам в оволодінні основними теоретичними поняттями мікроекономіки, перевірити якість засвоєння змісту тем курсу, уміння використовувати отриманні знання для аналізу проблемних питань. Призначено для аудиторної, позааудиторної та самостійної роботи студентів спеціальностей “Економіка підприємства”, “Маркетинг” денної та заочної форми навчання.  

Дзюндзюк В.Б., Дідок Ю.В., Карамишев Д.В. Публічне адміністрування: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»: – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– 24 с.

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Публічне адміністрування» містять перелік тем дисципліни з рекомендаціями щодо їх вивчення і питаннями для самоконтролю, перелік тем індивідуальних творчих робіт, питання для підсумкового контролю знань. Методичні рекомендації призначені для самостійної підготовки студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».  

Карамишев Д.В.,  Могилко В.О., Кононов І.О. Управління змінами: метод. реком. до самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2012. – 14 с.

Методичні рекомендації містять питання та практичні завдання для самостійного опрацювання за темами навчальної дисципліни «Управління змінами». Призначено для самостійної підготовки з дисциплін «Управління змінами» для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання.  

Падафет Ю.Г. Менеджмент організацій: Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання: – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– 40 с.

Методичні рекомендації містять перелік тем дисципліни з рекомендаціями щодо виконання практичних завдань та завдань для самоконтролю, перелік тем індивідуальних творчих робіт та питань до підсумкового контролю знань. Призначено для самостійної підготовки з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної і заочної форми навчання.  

Методологія і організація наукових досліджень: Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Д.В. Карамишев, І.А. Чухно, І.О. Кононов, С.В. Васильєв – Х. : Вид-во НФаУ, 2012.– 82 с.

Методичні рекомендації містять теми та перелік питань для самостійного закріплення матеріалу, тестові завдання та приклади типових завдань для самоконтролю, навчальний матеріал для самостійного повторення основних питань, та список рекомендованої літератури. Призначено для самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів денної та заочної форми навчання магістерської підготовки спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».  

Методологія і організація наукових досліджень: Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни для студентів магістерської підготовки спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Д.В. Карамишев, І.А. Чухно, І.О. Кононов – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– 46 с.

Методичні рекомендації містять рекомендації щодо проведення практичних занять, питання до підсумкового контролю, практичне завдання для роботи в малій групі та список рекомендованої літератури. Призначено для самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни для студентів магістерської підготовки спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».  

Латинін М.А. Інвестиційний менеджмент: Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання / М.А. Латинін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2012.– 50 с.

Методичні рекомендації містять перелік тем дисципліни з рекомендаціями щодо їх вивчення, тестові завдання для контролю знань, задачі для вирішення, перелік тем індивідуальних творчих робіт та питань до підсумкового контролю знань. Призначено для аудиторної та позааудиторної роботи з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів напряму підготовки 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної і заочної форми навчання.  

Зоідзе Д.Р. Антикризове управління: Метод. реком. до практ. занять та самост. аудит. і позааудит. роботи студ. спец. “Менеджмент організацій” (осв.-кв. рівень – магістр) ден. та заоч. форм навч. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 84 с.

Методичні рекомендації містять програму, тематику і плани практичних занять, питання для самостійної підготовки, завдання для перевірки знань і список рекомендованої літератури. Призначено для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр).  

Чухно І.А., Латинін М.А. Управління потенціалом підприємства: Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання: – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– 110 с.

Методичні рекомендації містять перелік тем дисципліни з рекомендаціями щодо їх вивчення, тестові завдання для контролю знань, задачі для вирішення, перелік тем індивідуальних творчих робіт та питань до підсумкового контролю знань. Призначено для аудиторної та позааудиторної роботи з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів напряму підготовки 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної і заочної форми навчання.  

Гончаров А.Б. Корпоративне управління: Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент» усіх форм навчання . – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 23 с.

У методичних рекомендаціях приведені основні питання, практичні завдання і перелік літератури з корпоративного управління для використання при проведенні практичних занять з навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.  

Гончаров А.Б. Корпоративне управління: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент» усіх форм навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 22 с.

У методичних рекомендаціях приведені основні теми, питання, практичні завдання і перелік літератури з корпоративного управління для поглибленого вивчання дисципліни. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.  

Карамишев Д.В., Чухно І.А., Кононов І.О. Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» для всіх форм навчання. – Х.: НФаУ, 2012.- 84 с.

Видання містить положення про організацію та порядок виконання дипломної магістерської роботи, вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної магістерської роботи, рекомендації до виконання, порядок захисту та інформаційно-методичне забезпечення. Рекомендовано для студентів спеціальності «Менеджмент і адміністрування» рівня підготовки – магістр вищих навчальних закладів.  

Карамишев Д.В., Васильєв С.В., Чухно І.А. Договірне право: метод. реком. для практ. занять для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання. – Х.: НФаУ, 2012. – 48 с.

Методичні рекомендації містять загальні вказівки, завдання для  підготовки студентів до практичних занять, тестові завдання з навчальної дисципліни «Договірне право» та список рекомендованої літератури.  

Карамишев Д.В., Васильєв С.В., Кононов І.О. Договірне право: метод. реком. для самост. роботи студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання. – Х.: НФаУ, 2012. – 22 с.

Методичні рекомендації містять загальні вказівки та практичні завдання для самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Договірне право» та список рекомендованої літератури.

Print Friendly, PDF & Email