Магістратура

Освітньо-професійна програма Менеджмент

ПРОГРАМА фахових випробувань при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту) Другий (магістерський) рівень вищої освіти  Спеціальність 073 «Менеджмент» Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

ПРОГРАМА вступних випробувань


Освітньо-професійна програма Менеджмент клінічних досліджень

ПРОГРАМА фахових випробувань при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент клінічних досліджень» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту) Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність 073 «Менеджмент»  Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

ПРОГРАМА вступих випробувань 

Print Friendly, PDF & Email