заходи 2019-2020

12 березня 2020 р. на кафедрі менеджменту і адміністрування проведено міжвузівський науковий семінар «Нові вимоги до акредитації освітніх програм». Доповідачі: 1. Доброва В.Є. – доктор фармацевтичних наук, професорка кафедри клінічної фармакології і клінічної фармації Національного фармацевтичного університету (м. Харків), доповідь за темою «Менеджмент клінічних досліджень та «клінічні дослідження»: виклики та перспективи»; 2. Шиян Д.В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (м. Харків), доповідь за темою «Внутрішня оцінка якості освітніх програм ХНЕУ ім. С. Кузнеця в межах проєкту Ерасмус + EDUQAS»; 3. Миколенко О.П. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків), доповідь за темою «Нові вимоги до акредитації освітніх програм». 4. Сумець О.М. – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків), доповідь за темою «Основні фактори що впливають на якість освітніх програм».

У дистанційному режимі прийняли участь в семінарі Козирєва О.В. доктор економічних наук, професорка, завідувачка кафедри менеджменту і  адміністрування Національного фармацевтичного університету, (м. Харків), Новікова М.М. – доктор економічних наук, професорка, завідувачка кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків), лдоповідь за темою «Вимоги щодо підготовки фахівців спеціальності 073 «Менеджмент» та 073 «Менеджмент клінічних досліджень»».

previous arrow
next arrow
Slider

16 грудня 2019 року на кафедрі менеджменту і адміністрування проведено міжвузівський науковий семінар, присвячений проблематиці створення інноваційних університетів. До участі в семінарі були залучені викладачі кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ проф. Козирєва О., проф. Сумець О., доценти Зоїдзе Д., Коляда Т., Глєбова Н., Ковальова В., Озаровська А., Світлична К., завідувач кафедри педагогіки та психології професор Кайдалова Л.Г. З боку дружніх університетів прийняли участь у семінарі проф. Новікова М. (Харківський національний університет міського господарства імені Бекетові О.М,), Догадіна В., Огієнко С., Співакова Н.  (Харківський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»»).

У дистанційному режимі прийняв участь в семінарі завідувач кафедри управлінських технологій університету економіки і права «КРОК» проф. Алькема В.
За результатами семінару сформульовано ряд пропозицій щодо доцільності дослідження в рамках наукової тематики кафедри менеджменту і адміністрування питання розробки концепції інноваційного університету та підходів до викладання менеджерських дисциплін. Прийнято рішення проводити щорічно наукові семінари за тематикою «Інноваційні університети – досвід навчання» з залученням студентської молоді.
Методичний семінар пройшов на високому організаційному та науковому рівнях. Викладачі, які виступали на семінарі, за результатами доповідей отримали сертифікати учасника.

previous arrow
next arrow
Slider


12 грудня 2019 року на кафедрі менеджменту і адміністрування за участю кафедр управління якістю та клінічної лабораторної діагностики було проведено міжкафедральний методичний семінар «Роль статистики в досягненні програмних результатів навчання у підготовці здобувачів вищої освіти НФаУ».
Семінар було присвячено обговоренню актуальних теоретико-методологічних і практичних проблем використання статистики в дослідженні програмних результатів навчання та визначенню можливих шляхів їх вирішення.
Методичний семінар пройшов на високому організаційному та науковому рівнях. Викладачі, які виступали на семінарі, за результатами доповідей отримали сертифікати учасника.

previous arrow
next arrow
Slider

01 листопада 2019 р. на кафедрі менеджменту і адміністрування НФаУ відбулась VІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку», в якій взяли участь понад 100 представників провідних ЗВО та науково-дослідних інститутів України, представників практичного менеджменту з України (Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Мелітополь, Одеса, Вінниця, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Суми, Рівне, Полтава), та країн ближнього зарубіжжя (Республіка Білорусь – Новополоцьк, Гомель, Мінськ, Польща – Катовице).

previous arrow
next arrow
Slider

Першого листопада 2019 року у м. Києві відбулися загальні збори Галузевих експертних рад Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти. На цих зборах представником від кафедри менеджменту і адміністрування був Сумець Олександр Михайлович. Цікавою інформацією, що була подана на зборах стало питання «Функціональні засади роботи галузевих експертних рад».
Цього ж дня професор Сумець О.М. прийняв участь у першому засіданні галузевої експертної ради № 27 «Транспорт».

previous arrow
next arrow
Slider

24.10.2019 р. в Києві відбулася науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення». Зав. каф. професор Козирєва О.В. виступила з доповіддю та прийняла активну участь у обговоренні актуальних питань у межах дискусійної платформи «Публічне управління для забезпечення сталого розвитку України».

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Якість понад усе! Зав. каф. професор Козирєва О.В. разом із менеджерами-магістрами прийняли участь у науково-практичному семінарі “Актуальні питання сучасної стандартизації та метрологічного забезпечення”, який проводився 10.10.2019 р. на кафедрі управління якістю НФаУ.

previous arrow
next arrow
Slider
Print Friendly, PDF & Email