Бакалаврат

ПРОГРАМА фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

07 «Управління та адміністрування») Ступінь вищої освіти – бакалавр, Спеціальність 073 «Менеджмент»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Ознайомитися з програмою 

Print Friendly, PDF & Email