Наукова діяльність

Наукова тема кафедри
«Сучасні тенденції та технології розвитку менеджмент-освіти в Україні».
Дата реєстрації – листопад 2018 року.
Термін закінчення – листопад 2023 року.
Керівник теми д.е.н, проф. Козирєва О. В.

Print Friendly, PDF & Email