Контрольні завдання для самопідготовки до аудиторної контрольної роботи

nfuin_0410r2

Студенти заочної форми навчання починаючи з 2014 р. будуть виконувати контрольні роботи аудиторно – на першому занятті. Нижче наведено перелік питань та типових завдань для самостійної підготовки студента для написання відповідної контрольної роботи в розрізі дисциплін:


Адміністративне право


АРМ менеджера


Державне регулювання економіки


Державне управління в системі охорони здоров.я


Договірне право


Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


Інвестиційний менеджмент


Керівник адміністративної служби


Корпоратівне управління


Менеджмент (ЕП)


Менеджмент державних установ і організацій


Менеджмент організацій (АМ)


Менеджмент організацій (МО)


Менеджмент підприємства


Методологія наукових досліджень


Моделювання управлінських рішень


Організація праці менеджера


Організація і проектування операційних систем


Підприємницьке право


Правові засади адміністративної діяльності


Проектний менеджмент


Публічне адміністрування


Статистика


Статистика ринку


Стратегічне управління підприємством


Теорія організації (АМ)


Техніка адміністративної діяльності


Управління господарською діяльністю підприємства


Управління змінами


Управління інноваційними процесами (АМ)


Управління персоналом


Управление персоналом (ПБТ)


Управління потенціалом підприємства


Програма до державного іспиту на рівень бакалавр


Завдання для самостійної підготовки до виконання аудиторних контрольних робіт, рекомендована література та критеріїї оцінювання також розміщені на сайті дистанційного навчання НФаУ за посиланням: https://www.pharmel.kharkiv.edu/

Print Friendly, PDF & Email