Специальности

Кафедра менеджменту і адміністрування є випусковою з наступних освітніх програм (спеціальностей): 

%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%80

 Галузь знань «07 Управління та адміністрування» спеціальність «073 Менеджмент» освітня програма «Менеджмент».

Освітній ступень бакалавр.

 Галузь знань «07 Управління та адміністрування» спеціальність «073 Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Освітній ступень магістр.

 Ви завжди були лідером, вас із зацікавленням слухають у будь-який компанії, а в складних ситуаціях ви готові взяти ініціативу у свої руки і не бійтеся діяти самостійно? Можливо, з вас вийде хороший управлінець, а тому обирайте спеціальність «Менеджмент».

Менеджер – це висококваліфікований керівник, здатний спланувати і організувати роботу колективу із виконання поставлених завдань у найкоротші терміни з найменшими витратами і найбільшим прибутком.

Наші випускники мають можливість отримувати високооплачувану роботу на посадах менеджера (управлінця):

− на підприємствах різних галузей економіки і сферах бізнесу;

− на підприємствах хіміко-фармацевтичної, медико-біологічної та косметичної галузей;

− у сфері приватного фармацевтичного бізнесу та в аптечних закладах;

− у навчальних та науково-дослідних установах фармацевтичного профілю;

− у консалтингових центрах;

− у дилерських та брокерських;

− в установах оптової та роздрібної торгівлі;

− в організаціях митного контролю та державно-податкової інспекції;

− у рекламних агентствах.

Глибокі теоретичні знання та досвід роботи провідних хіміко-фармацевтичних, парфумерно-косметичних підприємств та підприємств студенти-менеджери набувають цінного практичного досвіду, проходячи практику на провідних підприємствах та в організаціях. Зокрема, ПрАТ «Лекхім-Харків», ТОВ «НВФК «ЕЙМ», ТОВ «Аттомо-торгівельний дім», ТОВ «ХФП «Здоров’я народу», ТОВ «Автромат-маркетинг» та інші.

Національний фармацевтичний університет – єдиний вищий навчальний заклад, який забезпечує весь комплекс підготовки професійних менеджерів, затребуваних у конкурентному середовищі, використовуючи при цьому ресурсний потенціал фармацевтичної галузі, яка постійно динамічно розвивається.

Менеджер – професія майбутнього!

Галузь знань «07 Управління та адміністрування» спеціальність «074 Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Адміністративний менеджмент»

Освітній ступень магістр

 Освітньо-професійна програма підготовки магістрів публічного управління та адміністрування розроблена для підготовки фахівців для роботи у сфері публічного управління, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування. Спеціальність з кожним роком набуває популярності у всьому світі, що продиктовано нагальною потребою приватних і державних підприємств різних галузей у керівних кадрах вищої ланки.

Випускникам цієї спеціальності мають бути притаманні такі види компетенції:

- функціональна компетентність: у застосуванні інструментів демократичного врядування у сферах державного і регіонального управління, європейської співпраці; із конституційно-правових засад врядування та управління, електронного врядування, територіального управління, європейських інституцій та процедур, технологій управління людськими ресурсами;

- інтелектуальна компетентність: здатність до аналітико-прогностичної діяльності, розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних рішень;

- соціальна: наявність комунікативних здібностей, вміння працювати «в команді», готовності до співробітництва та вирішення конфліктів.

Цільова група нової спеціальності: службовці; працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.

Навчання проводиться на базі повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки. Після закінчення навчання слухачі отримують диплом магістра та набувають універсальних знань, які дозволяють їм реалізувати себе у якості адміністраторів і менеджерів вищого державного рівня.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» мають можливість працювати в органах державного і місцевого управління; інфраструктурі державних і некомерційних підприємств; підрозділах системи освіти; науково-дослідних закладах; бізнесі; у сфері сервісу та туризму; маркетингу і реклами; страхування.

Практична підготовка магістрів за фахом «Публічне управління та адміністрування» проводиться на провідних підприємствах різних галузей промисловості, зокрема фармацевтичної галузі, що найбільш динамічно розвивається.

Print Friendly