Головна


 %d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

 


  “Менеджмент — це ваш імідж, ваша впевненість, ваш престиж”

Кафедра менеджменту і адміністрування є випускаючою та забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти:

- галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент» освітнього ступеню бакалавр;

- галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», освітнього ступеню магістр.

- галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» освітнього ступеню магістр

Випускники кафедри отримують повну вищу освіту організаційно-економічного та управлінського спрямування, яка є конкурентоспроможною в умовах сучасного ринку праці і дає можливість працювати в усіх галузях економіки, на підприємствах усіх форм господарювання та власності.

Менеджмент (від англ. manage – управляти) – вид діяльності, спрямований на досягнення певної мети організацією (підприємством), що функціонує в сучасних ринкових умовах, шляхом раціонального використання її матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Адміністративний менеджмент – це управління, яке здійснюється вищим керівництвом організації. Це діяльність, яка, перш за все, пов’язана з вирішенням стратегічних завдань організації з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку як підприємства в конкурентному середовищі, так і певної галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Крім того, до функцій адміністративного менеджменту належить також забезпечення діяльності адміністрації, а це пов’язано з організацією роботи всіх підрозділів, які забезпечують виконання адміністрацією покладених на неї функцій.

Професійна діяльність менеджера передбачає:

 • аналіз економічних і соціальних процесів, складання прогнозів і програм;
 • формування бізнес-планів розвитку галузі, регіону;
 • державне і муніципальне управління;
 • проведення аналізу ринку;
 • розробка стратегії управління підприємством;
 • координація роботи організації в мінливому оточенні;
 • консультації з питань комерційної діяльності підприємств;
 • управління потенціалом підприємства;
 • розробка і реалізація інноваційних проектів;
 • встановлення комунікаційних зв’язків;
 • контроль і оцінка діяльності персоналу організації;
 • проведення зборів, нарад, ділове спілкування;
 • переговори з замовниками та постачальниками;
 • зовнішньоекономічна діяльність та міжнародний менеджмент;
 • інформаційні технології в менеджменті та робота з документами
 • організація праці менеджера і самоменеджмент.

Чому професію менеджера необхідно здобути в НФаУ?

Національний фармацевтичний університет – єдиний ВНЗ, який забезпечує весь комплекс підготовки професійних менеджерів, дуже потрібних в жорсткому конкурентному середовищі, використовуючи ресурсний потенціал фармацевтичній галузі, яка об’єднує найновіші досягнення освіти, науки і виробництва на рівні світових стандартів.

Практична підготовка майбутніх менеджерів здійснюється на базах:

 • провідних фармацевтичних, медико-біологічних підприємств;
 • на оптових і роздрібних торгових підприємствах;
 • в представництвах зарубіжних корпорацій і вітчизняних фірм;
 • в аптеках, на аптечних базах і складах;
 • в рекламних і консалтингових агентствах;
 • страхових і інвестиційних компаніях, банківських установах.

До ваших послуг:

 • зручне розміщення навчальних корпусів, сучасні аудиторії;
 • комп’ютерні класи, мультимедійні технології навчання;
 • затишні та гостинні гуртожитки;
 • бібліотеки з читальними залами (фонд понад 1 млн. примірників);
 • центр первинної медичної допомоги;
 • сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс;
 • студентські кафе та їдальні з якісним харчуванням;
 • культурний центр (театри, студії, КВК).

 

Print Friendly