22 квітня 2021 року відбувся Міжвузівський науково-практичний семінар «Перспективи розвитку парадигми підготовки фахівців для сфери охорони здоров’я»

22 квітня 2021 року відбувся Міжвузівський науково-практичний семінар «Перспективи розвитку парадигми підготовки фахівців для сфери охорони здоров’я» (програма семінару).  Організаторами заходу виступили кафедра менеджменту та публічного адміністрування, кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету та кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін КЗВО «Рівненська медична академія».
Учасниками семінару виступили представники різних закладів освіти: Національного фармацевтичного університету; КЗВО «Рівненської медичної академії»; Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова; ДЗ «Луганського медичного університету»; Харківської державної академії фізичної культури; ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана»; Харківської медичної академії післядипломної освіти; Київського національного університету культури та мистецтв; Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Харків); Львівської медичної академії ім. Андрія Крупинського; НУ «Чернігівської Політехніки»; Київського національного торговельно-економічного університету; Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу ЖОР; Івано-франківський національний медичний університет; Київський національного університету ім. Тараса Шевченка; Херсонського державного університету; Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ; Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая. 
Доповіді учасників були спрямовані на розгляд і аналіз перспектив розвитку парадигми підготовки фахівців для сфери охорони здоров’я. 

Отриманими результатами можна вважати відпрацьовані під час дискусу шляхи розвитку компетенцій медичних працівників, які займають керівні посади у вітчизняних закладах охорони здоров’я; розглянуті основні моделі набуття та розвитку професійних компетенцій, можливості їхньої зміни в умовах пандемії
та цифрових трансформацій світового ринкового простору.

previous arrow
next arrow
Slider

Print Friendly, PDF & Email