Основи економіки

Питання

 

1. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Піраміда Маслоу.

2. Економічна система: її сутність, ознаки, основні структурні елементи та типи.

3. Основні напрями формування сучасних ринкових відносин. Формування державного і ринкового механізмів регулювання економіки.

4. Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку.

5. Інфляція, її суть і причини. Темпи інфляції. Види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції.

6. Підприємство як суб’єкт економічної системи. Організаційно-правові форми підприємств.

7. Доходи, їх види та джерела формування. Сутність та механізм розподілу доходів.

8. Заробітна плата: сутність, форми та системи заробітної плати.

9. Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення. Прожитковий мінімум.

10. Необхідність та сутність системи соціального захисту населення. Основні елементи механізму соціального захисту.

11. Екологічна криза та форми її прояву.

12. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирішення.

13. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

14. Механізм функціонування ринку праці. Чинники, що впливають на співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці.

15. Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ.

16. Теорія суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблеми ефективності.

17. Закони ринкової економіки: попиту та пропозиції. Поняття рівноважної ціни.

18. Роль та функції держави в ринковій економіці.

19. Економічний зміст власності, її форми та історичні види.

20. Сутність грошей та їх функції. Регулювання грошового обігу.

21. Ринок як система економічних відносин. Функції ринку. Види та типи ринків.

Тестові завдання до дисципліни

Print Friendly