Шуть О.Ю.

Шуть О.Ю.

Шуть Оксана Юріївна

Посада: викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування.
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фарм. наук.
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» (Формування та розвиток логістичного обслуговування клієнтів в системі партнерських відносин промислових фармацевтичних підприємств, 2011).
Навчальні курси: Управління змінами, Організація підприємницької діяльності, Управлінська риторика.
Напрям наукової діяльності:  Партнерський менеджмент, логістичне управління, управління змінами.
Освіта: Національний фармацевтичний університет, 2008 р., спец. «Економіка підприємства», квал. – магістр з економіки підприємства.
Додаткова інформація: є асоційованим членом Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.
На кафедрі виконує обов’язки секретаря екзаменаційної комісії.
Наукові здобутки: Опубліковано понад 40 друкованих  праць, з них 17 наукових статей. Співавтор навчальних посібників, монографії, методичних рекомендацій, має 1 авторське свідоцтво.

Шуть О.Ю. Шуть О.Ю.

 

Print Friendly, PDF & Email