заходи 2020-2021

27.10.2020 року на кафедрі відбулася наукова  нарада “Нові правила управління безпекою при роботі з тваринами згідно наказу МСПУ від 28.09.2018 р. № 1240”.
Було розглянуто актуальні законодавчі та нормативні акти, зокрема НПАОП 01.0-1.02-18  Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.

Правила зібрали в єдиний документ окремі нормативи для галузей сільського виробництва і мають головною метою зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань в тому числі при роботі з тваринами,  регламентуючі,  вимоги до:
>ветеринарного обслуговування тварин;
>умови проведення ветеринарно-санітарних заходів;
>догляду за тваринами хворими на заразні хвороби;
>безпеки обладнання та організації робочих місць тощо.

previous arrow
next arrow

Slider

19.10.2020 року на кафедрі відбувся науковий міжвузівський семінар «Трансформація навчального процесу в умовах пандемії».  Програма семінару.
Доповідачі:

 1. Козирєва О. В. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Освітній процес НФаУ в умовах пандемії: впровадження сучасних інструментів онлайн освіти на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування».
 2. Новікова М. М. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків). Доповідь за темою «Особливості захисту кваліфікаційних робіт в дистанційному режимі».
 3. Гавкалова Н. Л. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця. Доповідь за темою «Підвищення конкурентоспроможності української освіти та знаходження нових сегментів формування освітніх послуг у зв’язку з входженням України в європейський освітній простір».
 4. Сумець О. М.  доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Трансформація навчальних курсів для викладання в дистанційному режимі».
 5. Сагайдак-Нікітюк Р. В. – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Сучасні підходи до самостійної роботи здобувачів вищої освіти в умовах карантину».
 6. Проневич О. С. – доктор юридичних наук, професор кафедри службового та медичного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ). Доповідь за темою: «Організаційно-дидактична модель викладання службово-правових навчальних дисциплін в умовах карантину (на прикладі магістерської спеціалізації «Публічна адміністрація»).
 7. Гуріна-Рапінчук Інесса-Марія В’ячеславівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і економіки в сімейній медицині Харківської медичної академії післядипломної освіти (м. Харків). Доповідь за темою «Самоменеджмент як технологія удосконалення організації діяльності викладача післядипломної медичної освіти в умовах пандемії».
 8. Зоідзе Д. Р. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Карантин як рушійна сила освітніх інновацій».
 9. Ковальова В. І. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Створення інтерактивних електронних навчальних курсів».
 10. Світлична К. С. – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Місце цифрової грамотності у сучасному освітньому процесі».
 11. Глєбова Н. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Особливості дистанційного навчання в університетах під час карантину. Зарубіжний досвід».
 12. Шуть О. Ю. – кандидат фармацевтичних наук, викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Особливості мультимедійного контенту для zoom-лекцій».

previous arrow
next arrow

Slider

24 вересня 2020 р. професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, доктор економічних наук Сумець Олександр Михайлович прийняв участь у фаховому науковому семінарі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Семінар був присвячений обговоренню питання управління механізмом економічної безпеки аграрного сектору. Дана тематика є сьогодні актуальною і для фармацевтичної галузі, тому співробітництво двох університетів – НФаУ і ХНАУ – є корисним і стратегічно правильним.

previous arrow
next arrow

Slider

29 вересня 2020 р. на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування відбулася перша в цьому навчальному році наукова нарада. Основним доповідачем на нараді був професор кафедри, доктор економічних наук Сумець Олександр Михайлович. Тема наради – «СМАРТ-рішення в клінічних дослідженнях».
У межах даної теми професором Сумцем О.М. були розглянуті питання, присвячені інтелектуальним продуктам, що запроваджуються в сфері клінічних досліджень для підвищення ефективності їх виконання. В обговоренні представленої інформації активну участь прийняли викладачі кафедри. У своїх рекомендаціях учасники наради дотримувалися єдиної думки про те, що представлена інформація є цікавою і практично значущою і вона має бути введена в навчальний курс «СМАРТ-логістика і ланцюги поставок», що викладається здобувачам освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент клінічних досліджень».

previous arrow
next arrow

Slider

Print Friendly, PDF & Email