Кадровий склад кафедри

Кадровий склад кафедри менеджменту та публічного адміністрування НФаУ

 


Козирєва
Олена Вадимівна

Посада: завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку  фармацевтичного підприємства, 2005).
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (теоретичні аспекти диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у просторовій економіці України, 2016).
Навчальні курси: Методологія наукових досліджень, проектний менеджмент, інвестиційний менеджмент, операційний менеджмент, страховий менеджмент, корпоративне управління, управління потенціалом підприємства.
Напрям наукової діяльності: Регіональна економіка, соціальна економіка і політика, потенціал і розвиток підприємств, інтелектуальний капітал.
Освіта: Національна юридична академія ім. Я. Мудрого (1999), Харківський державний економічний університет (2000).
Додаткова інформація: є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.251.01 у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України за спеціальностями:
-08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

-08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.
Голова Державної екзаменаційної комісії  Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна зі спеціальностей 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент».
Член циклової методичної комісії НФаУ з економічної підготовки; член Вченої ради факультету промислової фармації, управління та адміністрування НФаУ.
На кафедрі є відповідальною за: формування кадрового складу, навантаження та його розподіл; організацію, підготовку та контроль за якістю проходження практики студентами; підвищення кваліфікації викладачів; формування планів та звітів про результати роботи кафедри за навчальний рік
Наукові здобутки: Опубліковано понад 180 друкованих наукових праць. Автор 2 підручників, 5 навчальних посібників, 2 монографій, співавтор 6 монографій та 37 методичних рекомендацій.

Відзнаки та нагороди: Почесна відзнака НФаУ «Золота книга пошани».
Контактна інформація: management@nuph.edu.ua

Ідентифікатори у наукометричних базах:
      
Галерея докторів наук НФаУ  Козирєва Олена Вадимівна

 

cумец_-фото-590x804Сумець
Олександр Михайлович

Посада: професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, академік Академії економічних наук України.
Вчений ступінь, звання: доктор економічних наук, кандидат технічних наук.
Є відповідальним за наукову роботу кафедри
У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 – Експлуатація автомобільного транспорту на тему: «Прогнозування потреби в запасних частинах для агрегатів трансмісії вантажних автомобілів». У 2016 р. захистив докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Логістична діяльність підприємств олієжирової галузі і оцінка її ефективності».
З 2009 по 2014 рр. за програмою «Гостьові професора» викладав навчальні дисципліни і авторські курси логістичної спрямованості в УО «Полоцький державний університет» (Республіка Білорусь). В 2012 р. нагороджений УО «Полоцький державний університет» нагрудним знаком «DOCENDO DISCІMUS» за допомогу в становленні і розвитку в Республіці Білорусь спеціальності «Логістика»; в 2014 р. Всеукраїнським об’єднанням «Країна» нагороджений медаллю «За відданість справі»; в 2018 р. Всеукраїнською громадською організацією «Звитяга» – медаллю «За вірність традиціям І ступеня».
З початку заснування в Україні спеціальності «Логістика» приймав участь в розробці концепції підготовки фахівців у сфері логістики. З 2002 р. член науково-методичної комісії МОН України в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», секція «Логістика», а з 2011 по 2014 рр. – заступник голови підкомісії з управління логістичними системами. Приймав активну участь у створенні і подальшому розвитку Галузевого стандарту вищої освіти для підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Логістика», в підготовці проекту Національної доктрини реформування та розвитку логістичної системи державних закупівель України. З 2016 р. член науково-методичної комісії МОН України за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».
З 2005 по 2014 рр. науковий редактор міжнародного науково-практичного журналу «Логістика: проблеми та рішення». На цей момент часу головний редактор електронного наукового фахового видання «International Scientific E-Journal “Agricultural and Resource Economics”» і член редакційної ради міжнародного науково-практичного журналу «Логістика: проблеми та рішення».
Сферами наукових інтересів є логістика, операційний менеджмент, економічна безпека підприємств, стратегія підприємства.
Автор близько 600 наукових і методичних праць. Зокрема, одноосібно підготовлено і видано 5 підручників з грифом МОН України; 31 навчальний посібник, з яких переважна більшість підготовлено одноосібно і має гриф МОН України; 16 монографій, з яких 6 написано одноосібно; є патент і авторські свідоцтва на ряд наукових творів.

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua

Ідентифікатори у наукометричних базах:


Сагайдак-Нікітюк
Ріта Василівна

Посада: професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Науковий ступінь, вчене звання: доктор фармацевтичних наук, професор
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (Логістичні підходи до управління матеріальними ресурсами на фармацевтичних підприємствах, 2002).
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (Теоретичні та науково-практичні засади управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі, 2013).
Навчальні курси: Основи менеджменту економічних систем, категорійний менеджмент.
Напрям наукової діяльності: Логістичне управління на фармацевтичних підприємствах.
Освіта: Закінчила Українська фармацевтична академія (1997); Харківський національний автомобільно-дорожній університет (1999); Національний фармацевтичний університет (2010 (економіка підприємства), 2020 (освітні, педагогічні науки, педагогіка вищої школи)).
Додаткова інформація:
член Апробаційної ради 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація;
член Вченої ради НФаУ;
член ЦМР НФаУ;
член редакційної ради журналу «Соціальна фармація в охороні здоров`я»,
заступник головного редактора наукового журнала «Вісник фармації».
На кафедрі є гарантом освітньо-професійної програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти «Менеджмент організацій та адміністрування».
Наукові здобутки: Опубліковано понад 600 друкованих наукових праць. Автор 2 підручників, 25 навчальних посібників, 11 монографій, 3 патентів, 24 свідоцтв на реєстрацію авторського права на наукові твори, 2 інформаційних листів, 17 нововведень, 28 науково-методичних та 49 навчально-методичних рекомендацій.
Під керівництвом Сагайдак-Нікітюк Р.В. захищено 1 кандидатську дисертацію і готується 1 докторська і 4 кандидатські дисертаційні роботи.
Членство у фахових асоціаціях: член ГО «Соціальна та екологічна безпека», Дійсний член Громадської організації «Українська логістична асоціація», Дійсний член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.
Відзнаки та нагороди: Почесна відзнака НФаУ «Золота книга пошани», Почесна грамота Харківської державної адміністрації, лауреат районного конкурсу «Молода людина року-2004» в номінації «Молодий науковець», лауреат міського конкурсу «Молода людина року-2004» в номінації «Наукова діяльність», Почесна грамота Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, Почесні грамоти НФаУ, Грамота ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Подяка від фармацевтичної фірми «Дарниця», Подяка від БО благодійний фонд «Волонтери: дорослі – дітям».
Контактна інформація: management@nuph.edu.ua
Ідентифікатори у наукометричних базах:

 


Зоидзе Диана Романовна

Зоідзе
Діана Романівна

Посада:  доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування НФаУ.
Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.
Є відповідальною за навчальну роботу кафедри.
Є куратором студентів спеціальності «Менеджмент» 6 курсу.
У 2000 р. закінчила з відзнакою Харківський державний економічний університет (ХДЕУ) за спеціальністю «Економічна теорія» і отримала кваліфікацію «економіст-викладач».
Професійна діяльність. Педагогічну діяльність почала в Харківський державній академії залізничного транспорту, де працювала на посаді асистента кафедри економічної теорії.
З 2002 р. працює в НФаУ: 2002-2005 рр. – викладач кафедри економічної теорії; 2005-2011 рр. – доцент кафедри економічної теорії; з 2011 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри менеджменту і адміністрування.
У 2013 р. пройшла на курсах підвищення кваліфікації цикл «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів» та отримала відповідне посвідчення.
Науково-методична робота та наукові інтереси. В 2000 р. вступила до очної аспірантури ХДЕУ, після закінчення якої в 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.09.01. – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика) на тему «Регулювання зайнятості населення».
Наукова діяльність Зоідзе Д.Р. триває і сьогодні. До кола наукових інтересів входять питання ризик-менеджменту, антикризового управління та соціальної політики. Об’єктом наукового пошуку залишаються і відносини зайнятості на сучасному ринку праці.
Наукові здобутки: Загальна кількість друкованих праць – 60, серед них: методичних видань – 10; статей  – 17 та тез доповідей – 27.
У грудні 2012 р. під час зустрічей з ректором студенти із вдячністю назвали Зоідзе Д.Р. серед кращих викладачів НФаУ.

Контактна інформація: 270214@ukr.net

Ідентифікатори у наукометричних базах:

 


Чирва
Юлія Євгенівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування НФаУ.
Освіта. У 2002 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю “Економіка підприємства”, отримала кваліфікацію економіста та диплом магістра з відзнакою.
Професійна діяльність. Свою педагогічну діяльність розпочала у 2005 році на посаді асистента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі. З 2007 року працювала на посаді доцента кафедри менеджменту та військового господарства Національної академії Національної гвардії України. У НФаУ Чирва Ю.Є. працює з 2016 року на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування.
Науково-методична робота та наукові інтереси. У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.07.05. – економіка торгівлі та послуг) на тему «Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі» на кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі. У 2011 році отримала вчене звання доцента.  До сфери наукових інтересів входять питання менеджменту організацій,  антикризового управління, фінансової безпеки та публічного адміністрування.
Наукові здобутки: є автором більш ніж 60 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 2 монографій, 5 навчальних посібників, 52 статей та тез доповідей.

Контактна інформація: chirva_juliya2015@ukr.net

Ідентифікатори у наукометричних базах:

    

 


Коляда
Тетяна Анатоліївна

Посада: доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування.
Відповідальна за  виховну роботу та проходження практики здобувачами вищої освіти.
Вчений ступінь, звання: У 2004 році захист  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення за темою «Диференціація правового регулювання праці за трудовим законодавством України» .
У 2011 році отримано атестат доцента.
Освіта: У 1996 році закінчила Харківський державний інститут культури  за  спеціальністю  бібліотекознавство та бібліографія. У 2000 році закінчила Університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.
Навчальні курси:  Трудове право, Господарське право, Правознавство, Цивільне право, Адміністративне право, Міжнародне приватне право, Правові засади адміністративної діяльності.
Наукові здобутки: опубліковано близько 200 наукових та методичних праць. Автор 2 монографій, 5 навчальних посібників.

Контактна інформація: takolyada@ukr.net

Ідентифікатори у наукометричних базах:

 


Глєбова
Наталія Володимирівна 

Посада: доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Відповідальна за СУЯ НФаУ кафедри
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 073 – Менеджмент 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Управління інвестиційними процесами на підприємстві в умовах ризику», 2006 р.
Навчальні курси: Офісний менеджмент, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, Основи теорії організації, Самоменеджмент, Страховий менеджмент, управлінська інформація і комунікації .
Напрям наукової діяльності: менеджмент організацій, офісний менеджмент, управління банківськими та фінансово-кредитними установами (обліково-аналітичний аспект).
Освіта: Харківський державний економічний університет (1998 р.) за спеціальністю «Облік і аудит», диплом з відзнакою, отримала кваліфікацію економіста.
Професійна діяльність: Свою педагогічну діяльність розпочала у Харківському державному економічному університеті (з серпня 2004 р. – Харківський національний економічний університет) на посаді викладача кафедри управління виробництвом, з 2002 року викладач кафедри бухгалтерського обліку, з 2008 року працювала на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку і звітності. У НФаУ Глєбова Н.В. працює з 2019 року на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування.
Наукові здобутки: Опубліковано понад 60 наукових та методичних праць. Автор і співавтор 1 монографії, 2-х навчальних посібників з грифом МОН України.

 Контактна інформація: management@nuph.edu.ua;
nataliia.gliebova@gmail.com

Ідентифікатори у наукометричних базах:

 


  

Світлична
Карина Станіславівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фарм. наук, доцент
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» (Науково-практичні підходи до розробки та оцінки інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичному підприємстві, 2011).
Навчальні курси: Стратегічний менеджмент, Корпоративне управління, Прийняття управлінських рішень, Управління якістю.
Напрям наукової діяльності:  управління та забезпечення якості, стратегічне управління, корпоративний менеджмент.
Освіта: Національний фармацевтичний університет, 2007р., спец. «Економіка підприємства», квал. – спеціаліст з економіки підприємства; Національна фармацевтична академія України, 2001р., спец. «Фармація», квал. – провізор.
Наукові здобутки: Опубліковано понад 90 друкованих  праць, з них 35 наукових статтей. Автор і співавтор 1-го підручника, 4-х навчальних посібників, 15-ти методичних рекомендацій, має 5 авторських свідоцтв.

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua
Ідентифікатори у наукометричних базах:
 

 


Озаровська
Анастасія Вікторівна
 

Посада: викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з державного управління
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» (Державне управління забезпеченням якості у сфері вищої освіти, 2019).
Навчальні курси: Публічне адміністрування, Управління інноваційними процесами, Податковий менеджмент, Державне та регіональне управління, Державне управління  системи охорони здоров’я.
Напрям наукової діяльності: управління та забезпечення якості, державне управління, публічне адміністрування
Освіта: Харківська національна академія міського господарства, 2011р., спец. «Управління проектами», квал. — магістр, керівник проектів і програм.
Наукові здобутки: Опубліковано понад 20 друкованих  праць.
Додаткова інформація: член громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук із державного управління.

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua
Ідентифікатори у наукометричних базах:
 

 


Ковальова
Вікторія Іванівна

Посада: к.е.н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування НФаУ.
Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.
Освіта. У 2002 р. закінчила з відзнакою Харківський державний економічний університет (ХДЕУ) за спеціальністю «Економічна теорія» і отримала кваліфікацію «економіст-викладач».
Професійна діяльність. Педагогічну діяльність почала в Харьківському державному економічному університеті на посаді інженера лабораторії оцінки рівня креативності та інтелекту, далі там же на посаді старшого інспектору відділу науки та аспірантури. З 2012 року працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету. У НФаУ Ковальова В.І. працює з 2019 року на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування.
У 2018 р. пройшла підвищення кваліфікації. Мета підвищення кваліфікації –  освоєння теоретичних аспектів та набуття практичних навичок створення персональних навчальних систем на основі програмно-інструментальної платформи Moodle.
Науково-методична робота та наукові інтереси. В 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління поведінкою персоналу виробничої організації».
Наукова діяльність Ковальової В.І. триває і сьогодні. До кола наукових інтересів входять питання управління персоналом, менеджмента організацій, оцінки та розвитку професіоналізму та компетентності персоналу, управління комунікаційним процесом в організації, проблеми створення системи управління знаннями в організації.
Наукові здобутки: Загальна кількість друкованих праць – 44, серед них: 2 монографії у співавторстві; 4 навчальних посібника у співавторстві, 9 навчально-методичних видань; 15 статей в тому числі 1 у Scopus та  14 тез доповідей.
Контактна інформація: vikakova04@gmail.com
Ідентифікатори у наукометричних базах:


 


Миколенко
Олена Петрівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування.
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.
На кафедрі викладає наступні дисципліни: організація підприємницької діяльності, міжнародні економічні відносини, категорійний менеджмент, Management and Leadership: Business English. Має сертифікат С1 (Business English Сambridge).
Є відповідальною за профорієнтаційну роботу.
З 2019 року є тренером-експертом Національного агентства із забезпечення якості освіти та займається питаннями реалізації освітньо-професійних програм з урахуванням європейського досвіду. Неодноразово приймала участь у стажуваннях в німецьких університетах-партнерах, таких як Південно-Вестфальський університет прикладних наук (м. Мешеде) та Педагогічний університет в м. Карлсруэ.
В 2019 році стала учасницею міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: міждисциплінарність та міжгалузевість програм». Протягом місяця вивчала досвід Польщі в реалізації міждисциплінарних програм закладами вищої освіти.
З 2019 року на факультеті фармацевтичних технологій та менеджменту є співкоординатором кредитної мобільності Erasmus+ KA1 спільно з грецькими партнерами (PANEPISTIMIO DYTIKIS ATTIKIS).
В 2017-2018 році виступила учасником міжнародного проекту Erasmus+ КА2 MILETUS («Розвиток потенціалу студентської мобільності у вищій освіті в Україні і Сербії»), супервайзером, лектором віртуальної мобільності.
З 2015 року – координатор спільного проєкту Meet Up! за підтримки Фонду EVZ Stiftung. Реалізовано спільні тренінги для українських та німецьких студентів “Підприємництво, що сприяє розвитку соціальних, культурних та екологічних інновацій в Європі”.

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua

Ідентифікатори у наукометричних базах:

 


Шуть Оксана Юріївна

Посада: викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування НФаУ.
Вчений ступінь, звання: кандидат фармацевтичних наук.
Освіта. Національний фармацевтичний університет, 2008 р., спец. «Економіка підприємства», квал. – магістр з економіки підприємства.
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» (Формування та розвиток логістичного обслуговування клієнтів в системі партнерських відносин промислових фармацевтичних підприємств, 2011).
Навчальні курси: Управління змінами, Організація підприємницької діяльності.
Напрям наукової діяльності:  Партнерський менеджмент, логістичне управління, управління змінами.
Наукові здобутки: Опубліковано понад 40 друкованих  праць, з них 15 наукових статей. Співавтор навчального посібника, монографії,  методичних рекомендацій, має 1 авторське свідоцтво.

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua
Ідентифікатори у наукометричних базах:

   ЛАБОРАНТИ

Коваль
Наталія Володимирівна

Посада: старший лаборант кафедри менеджменту та публічного адміністрування НФаУ.

 Технічний секретар ДЕКа, відповідальна за облік посадових інструкцій.

Є матеріально-відповідальною особою.

 Відповідальна за документообіг.

Print Friendly, PDF & Email