2020-2021 н.р.


29.04.2021 р. кафедрою менеджменту та публічного адміністрування було організовано проведення секції «Менеджмент охорони здоров’я» у рамках І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE», яка започаткована до 100-річчя Національного фармацевтичного університету і спрямована на підтримку та заохочення студентів-молодих науковців університету, підвищення ролі студентського наукового товариства (СНТ) у вихованні навичок самостійної наукової роботи; посилення мотивації студентів до створення якісної науково-технічної продукції тощо. Члени СНТ кафедри презентували
результати своїх наукових досліджень.

Учасники секції

Назва доповіді ПІБ учасника СНТ Керівник
Доставка малогабаритних
вантажів за допомогою
дронів: досвід і можливість
реалізації
Кралін Микита
Вадимович
д.е.н., проф. Сумець
Олександр Михайлович
Вплив самоменеджменту на
здоров’я студента
Панасенко Катерина
Михайлівна
к.е.н., доц. Глєбова
Наталія Володимирівна
Енерджі-менеджмент:
«батарейка» ефективного
особистого розвитку
Загорулько Денис
Ігорович
к.е.н., доц. Глєбова
Наталія Володимирівна
Зниження кадрових ризиків
на фармацевтичних
підприємствах
Петрунова Катерина
Павлівна
к.е.н., доц. Ковальова
Вікторія Іванівна
Удосконалення процесної
моделі управління
фармацевтичною компанією
Коваленко Поліна
Вікторівна
к.е.н., доц. Шуть
Оксана Юріївна
previous arrow
next arrow
Slider

2020-2021 н.р.Вітаємо студентку третього курсу освітньої програми “Менеджмент” Коваленко Поліну та її наукового керівника викладача Шуть Оксану з отриманням диплому ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом “Підприємництво”, завершальний етап якого відбувся 22 квітня у КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Пишаємося нашими талановитими студентами! Бажаємо не зупинятися на досягнутому та продовжувати наукові пошуки!


2020-2021 н.р.У Київському національному університеті технологій та дизайну підвели підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності». У конкурсі взяли участь понад 100 студентів-авторів з усієї України, які презентували близько 80 наукових робіт. Підсумкова науково-практична конференція відбулася онлайн 20 квітня 2021 року.
Студентка спеціальності «Менеджмент» факультету фармацевтичних технологій та менеджменту Національного фармацевтичного університету за результатами конкурсу виборола третє місце й отримала диплом ІIІ ступеня. Науковий керівник – к.е.н., доцент Ковальова Вікторія Іванівна.
Вітаємо Федосову Карину та її наукового керівника з перемогою, бажаємо нових здобутків, творчого ентузіазму і натхнення!


2020-2021 н.р.Вітаємо Краліна Микиту здобувача другого (магістерського) рівня освіти освітньої програми Адміністративний менеджмент» та його наукового керівника професора Сумця Олександра Михайловича з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Управління у сфері економічної конкуренції», який відбувся 21 квітня 2021 на базі Полтавської аграрної академії у м. Полтава. Микити виборов друге місце!

Кафедра має надію на подальші наукові досягнення переможця!


22 квітня 2021 року відбувся Міжвузівський науково-практичний семінар «Перспективи розвитку парадигми підготовки фахівців для сфери охорони здоров’я» (програма семінару).  Організаторами заходу виступили кафедра менеджменту та публічного адміністрування, кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету та кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін КЗВО «Рівненська медична академія».
Учасниками семінару виступили представники різних закладів освіти: Національного фармацевтичного університету; КЗВО «Рівненської медичної академії»; Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова; ДЗ «Луганського медичного університету»; Харківської державної академії фізичної культури; ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана»; Харківської медичної академії післядипломної освіти; Київського національного університету культури та мистецтв; Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Харків); Львівської медичної академії ім. Андрія Крупинського; НУ «Чернігівської Політехніки»; Київського національного торговельно-економічного університету; Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу ЖОР; Івано-франківський національний медичний університет; Київський національного університету ім. Тараса Шевченка; Херсонського державного університету; Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ; Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая. 
Доповіді учасників були спрямовані на розгляд і аналіз перспектив розвитку парадигми підготовки фахівців для сфери охорони здоров’я. 

Отриманими результатами можна вважати відпрацьовані під час дискусу шляхи розвитку компетенцій медичних працівників, які займають керівні посади у вітчизняних закладах охорони здоров’я; розглянуті основні моделі набуття та розвитку професійних компетенцій, можливості їхньої зміни в умовах пандемії
та цифрових трансформацій світового ринкового простору.

previous arrow
next arrow
Slider

2020-2021 н.р.15 квітня 2021 року в рамках співробітництва з Українською Логістичною Асоціацією України і Національним авіаційним університетом (кафедра логістики) (м. Київ) професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Сумець Олександр Михайлович прийняв участь у семінарі «Логістика: підводні камені й таємниці (вебінар по управлінню запасами). Кількість учасників семінару перевищила 100 осіб. Спікерами семінару були практичні фахівці (Людмила Попок і Ксенія Валієва) відомих компаній, що функціонують на ринку України – компанія Террофуд і компанія Сі Джонс. Участь у семінарі надала можливість спілкування з практиками, що у загальному підсумку є елементом підвищення кваліфікації для викладачів, налагоджування контактів з роботодавцями, стейкхолдерами і проведення профорієнтаційної роботи серед учасників семінару.

2020-2021 н.р. 2020-2021 н.р.


В межах святкування Всесвітнього тижня грошей (Global Money Week), який проходив з 22 по 26 березня 2021 року  викладачі та студенти кафедри  менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету взяли участь у низці  корисних та цікавих онлайн-заходів  Національного банку для студентів. 
2020-2021 н.р.

19.03.2021р. студенти кафедри «Менеджменту та публічного адміністрування» НФаУ прийняли участь у 14 секції XXVII Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development», присвяченій 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка, яка проводилась дистанційно.
З докладами виступили:
1. Кралін Микита Вікторович на тему «Проєктно-орієнтоване управління організацією – новий напрям розвитку проєктного менеджменту» (Науковий керівник – доктор економ. наук, професор Сумець О.М.).
2. Федосова Карина Дмитрівна на тему «Аналіз особливостей інноваційної діяльності фармацевтичних підприємств на ринку України» (Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Ковальова В.І.).
3. Панасенко Катерина Михайлівна на тему «Управління інноваційним розвитком підприємства» (Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Глєбова Н.В.)

previous arrow
next arrow
Slider

2020-2021 н.р.Кафедра менеджменту та публічного адміністрування досить активно працює на розширенням наукових зв’язків з вітчизняними вишами. Нещодавно було встановлено зв’язок з Рівненською медичною академією. І вже 17 березня 2021 року кафедра отримала вагомий результат від такого співробітництва.
Завідувачка кафедри менеджменту та публічного адміністрування проф. Козирєва О.В. і проф. Сумець О.М. прийняли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника», яка відбулася в м. Рівне на базі Рівненської медичної академії. Проф. Козирєва О.В. виступила з доповіддю «Актуальні аспекти менеджмент-освіти в підготовці сучасного працівника в галузі охорони здоров’я в Україні».

2020-2021 н.р.Проф. Сумець О.М. виступив з доповіддю «Розвиток професійних компетенцій фахівців сфери охорони здоров’я». Матеріал, який було презентовано професорами кафедри Козирєвою О.В. і Сумцем О.М., був присвячений науковим результатам, що стосувалися розвитку нової і разом з тим унікальної освітньо-професійної програми «Менеджмент клінічних досліджень».
Співробітництво між Національним фармацевтичним університом і Рівненською медичною академією отримало потужний старт. Кафедра сподівається на активну творчу співпрацю, обмін науковою і методичною літературою тощо.


17 лютого 2021 року кафедрою менеджменту та публічного адміністрування проведено захист кваліфікаційних робіт з нової унікальної освітньої програми Менеджмент клінічних досліджень. Це перший випуск здобувачів за цією програмою.
Всі представлені до захисту роботи мають 100% прикладний характер!
Наші добувачі – практики з управління клінічними дослідженнями. Разом зі своїми науковими керівниками вони зуміли не просто написати магістерські роботи, а розробити готові до впровадження рекомендації, алгоритми, документи.
Наші випускники зазначили, що трошки сумно завершувати навчання, але зараз вони «озброєні» новими знаннями та готові виводити управління клінічними дослідженнями на новий якісний рівень!
previous arrow
next arrow
Slider

10-11 лютого 2021 року кафeдрою менеджменту та публічного адміністрування проведено захист кваліфікаційних робіт освітньої програми менеджмент організацій та адмініструвння  Менеджери, як завжди, на висоті!
Ґрунтовні, змістовні, актуальні роботи. Усі розробки впроваджені в діяльність фармацевтичних компаній!
Викладачі кафедри пишаються вами, випускники 2021 року! 
Більш ніж упішно захищеним дипломам, магістри, мабуть, раділи зустрічі один з одним в офлайн режимі.
previous arrow
next arrow
Slider

21 та 22 січня 2021 року кафедрою менеджменту та публічного адміністрування проведено чергову Zoom конференцію в рамках “Дня магістра online”. Доцент кафедри Ковальова В.І.  розповіла про переваги різних освітніх програм кафедри та можливості працевлаштування у майбутньому.

previous arrow
next arrow
Slider

16 січня 2021 року з використанням платформи Zoom відбувся День відкритих дверей НФаУ. Викладачі кафедри «Менеджменту та публічного адміністрування» Миколенко О.П. та Ковальова В.І. прийняли участь у заході. Майбутнім абітурієнтам була надана інформація за спеціальністю 073 Менеджмент.

2020-2021 н.р.


З 22 по 24 грудня 2020 року кафедрою менеджменту та публічного адміністрування проведено атестацію здобувачів вищої освіти.
Студенти освітніх програм Менеджмент організацій та адміністрування і Адміністративний менеджмент блискуче захистили свої магістерські роботи .
Разом із свмоїми науковими керівниками студенти гідно дійшли до фінішної прямої в навчанні. Екзаменцйна комісія відмітила ґрунтовність та актуальність магістерських робіт.
Ми пишаємося нашими випускникам, бажаємо успіхів у кар’єрному зростанні, професійних перемог та нових звершень!
2020-2021 н.р.

18 грудня 2020 року на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування відбувся Науковий міжвузівський семінар «Академічна доброчесність: світові практики та український досвід». Цього разу географія семінару була дуже широкою – Харків, Київ, Тернопіль, Кременчук та ін. 

Відкрила семінар із вітальною промовлю Владимирова І. М. – проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ. У своїй доповіді Інна Миколаївна зупинилась на практичному вимірі академічної доброчесності.
Алькема В.Г. у своєму виступі наголосив на необхідності розробки механізмів практичного впровадження академічної доброчесності.
Велику цікавість викликала доповідь Монастирського Г.Л., який ділився власним досвідом з цього приводу.
Також були заслухані доповіді Волкової А. В., Орлової Н.С., Цимбалістової О.А., Сумця А.М., Ковальової В.І. та ін.
Актуальними та змістовними були доповіді усіх учасників семінару.
Підбиваючи підсумки, доповідачі та учасники підсумували: при існуванні достатніх розробок щодо академічної доброчесності, залишається багато питань, які потребують розгляду та опрацювання. Тож вирішили обов’язково ще зібратися на наукову нараду з цих питань.

2020-2021 н.р.


24 листопада на кафедрі було проведено наукову нараду. Доцент Зоідзе Д.Р. доповідала щодо ефективності використання смартстафінгу, який є дієвим інсрументом для подолання нерівномірності розподілу трудових ресурсів. 

previous arrow
next arrow
Slider

19 та 20 листопада 2020 року на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування віддбувся попередній захист кваліфікаційних робіт.

Ми ще раз переконалися, що немає нічого неможливого! Навіть у онлайн форматі здобувачі блискуче доповіли по результатах проведених длсліджень.

Студенти отримали поради та рекомендації щодо завершального етапу опрацювання магістерських робіт.

На завершення викладачі та здобувачі побажали один одному міцного здоров’я та домовились зустрітися під час Державної атестації.

previous arrow
next arrow
Slider

18.11.2020 р. доц. Ковальовою В.І. у рамках лекцій, які пропонують кафедри НФаУ закладам середньої освіти з використанням платформи Zoom, була проведена профорієнтаційна робота у Харківській загальноосвітній школі I – III ступенів №68 Харківської міської ради Харківської області. Лекція проводилась за темою «Менеджмент та лідерство». Майбутнім абітурієнтам була також надана інформація за спеціальністю 073 Менеджмент та були оговорені конкурентні переваги навчання у НфаУ, а також вартість та строки навчання.

previous arrow
next arrow
Slider

03.11.2020 р. Виховна бесіда зі студентами 2 та 4 курсу: «Академічна доброчесність: світові практики та український досвід» доц. Глєбова Н.В., доц. Ковальова В.І.
Студентам було доведено до відома доповідь проректора з інноваційної та наукової-дослідної роботи проф. Владимирової І. М. щодо вимог академічної доброчесності здобувачів НФаУ, згідно вимог Закону «Про освіту», Етичного кодексу ученого України (2009), Бухарестської декларації з етичних цінностей та принципів вищої освіти в Європейському регіоні (2004), Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні (SAIUP), Національного агентства забезпечення якості освіти (НАЗЯВО).

previous arrow
next arrow
Slider

2 листопада 2020 р. на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування НФаУ відбулася ІХ науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку». Цього року, у зв’язку із карантинними заходами, конференція відбулася  дистанційно з використанням платформи ZOOM.

В конференції прийняли участь понад 250 учасників з різних міст України, та країн ближчого зарубіжжя – Республіки Білорусь та Словаччини.
Учасники представили понад 20 навчальних закладів серед яких – Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Івано-Франківський національний медичний університет, Білоруський національний технічний університет, Черкаський державний технологічний університет, Буковинський державний медичний університет, Дніпровський державний технічний університет та ін.

previous arrow
next arrow
Slider

30.10.2020р. на кафедрі відбулася методична нарада. Доцентом кафедри Світличною К.С.  були розглянуті питання щодо актуальності формування у здобувачів вищої освіти навичок критичного мислення та діалогового спілкування при викладанні дисципліни «Прийняття управлінських рішень». Була визначена доцільність викорисання інструментів інтерактивного навчання, зокрема методу «Снігова куля». 
Даний метод, придатний для опанування технології прийняття управлінських рішень, яка буде зрозумілою та прийнятною для всіх учасників навчання, оскільки всі беруть участь в її створенні, мають можливість надати власне бачення об’єкту. Кожен учасник вносить у формулювання власний неповторний досвід.

2020-2021 н.р.


27.10.2020 року на кафедрі відбулася наукова  нарада “Нові правила управління безпекою при роботі з тваринами згідно наказу МСПУ від 28.09.2018 р. № 1240”.
Було розглянуто актуальні законодавчі та нормативні акти, зокремаНПАОП 01.0-1.02-18  Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.

previous arrow
next arrow
Slider

19.10.2020 року на кафедрі відбувся науковий міжвузівський семінар «Трансформація навчального процесу в умовах пандемії».  Програма семінару.

Доповідали на гостру та актуальну тему щодо трансформації навчального процесу в умовах пандемії професори, доценти та викладачі Національного фармацевтичного університету, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Харківської медичної академії післядипломної освіти. Розпочала семінар проф. Козирєва О.В. та ознайомила учасників із досвідом використання сучасних інструментів освіти на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування. Проф. Новікова М.М. доповідала стосовно досвіду захисту кваліфікаційних робіт у дистанційному режимі. Про розвиток української освіти в рамках входження до європейського освітнього простору розповідала проф. Гавкалова Н.Л.

Цікавими та корисними з точки зору перейняття педагогічного досвіду були всі доповіді та виступи.
В процесі обговорення результатів семінару учасники дійшли висновку, що дистанційні технології та інноваційні інструменти навчання в будь-якому разі будуть інтегруватися в навчальний процес та поступово видозмінювати його.
Тому актуальним для педагогічних працівників залишається постійне підвищення кваліфікації, набуття нових навичок, знань та компетенцій.

Навчаємо студентів та навчаємося самі – резюмували учасники семінару!

previous arrow
next arrow
Slider

5 жовтня 2020 року студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів спеціальності «Менеджмент» разом з проф. Козирєвою Оленою Вадимівною відвідали незвичайне місце для відпочину – кафе з єнотами !

Це була не просто екскурсія, а практичне заняття в рамках вивчення дисциплін «Вступ до фаху» та «Організація підприємницької діяльності». Студенти дізналися як виникла така цікава підприємницька ідея, які складнощі та перспективи подібного бізнесу, якими навиками та знаннями повинен володіти менеджер, щоб досягти успіху у справі. Зацікавлені, задоволені та натхненні майбутні менеджери одразу почали обговорювати власні ідеї для бізнесу.

previous arrow
next arrow
Slider

Святкуємо перемогу у рейтингу кафедр Національного фармацевтичного університету!  Цього року кафедра менеджменту та публічного адміністрування зайняла 2 місце!
Щиро вдячні всьому колективу за наполеглеву працю, завзяття, активність та оптимізм!       Не зупиняємося на досягнутому та упевнено прямуємо в новий навчальний рік!

2020-2021 н.р.

Print Friendly, PDF & Email