Учебно-методическая литература кафедры

 Навчально-методична література кафедри за 2018-2019

    БезымянныйКозирєва О.В. Управління потенціалом підприємства / О.В. Козирєва, О.В. Посилкіна //Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Управління та адміністрування. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 120 с.


Безымянный   Козирєва О.В. Управління потенціалом підприємства/ О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Управління та адміністрування. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 41 с.


  1Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент/ О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до практичних робіт для  здобувачів спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання / О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, – 2019. – 101 с.


 2Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент / О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до самостійних робіт для  здобувачів спеціальності 073 Менеджмент / О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, – 2019. – 53 с.


19Козирєва О.В. Моделювання управлінських рішень. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент» / О. В.Козирєва, Н.В. Демченко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 88 с.


 22Козирєва О.В. Прийняття управлінських рішень. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент» / О. В. Козирєва, Н.В. Демченко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 25 с.


 8Сумець О.М. Проектно-орієнтоване управління організаціями. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» денної, заочної та вечірньої форм навчання / О.М. Сумець. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 26 с.


23Козирєва О.В. Виробнича практика з науково-дослідного спрямування / О.В. Козирєва, С.В. Васильєв //Методичні рекомендації до проходження виробничої практики з науково-дослідного спрямування здобувачами другого рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) . – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 24 с.


11  Козирєва О.В. Договірне право / О.В. Козирєва, Т.А. Коляда // Методичні рекомендації для самостійної підготовки для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 24 с.


 12   Козирєва О.В. Договірне право / О.В. Козирєва, Т.А. Коляда // Метод. реком. до семін. занять для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2019. – 42 с.


3Козирєва О.В. Податковий менеджмент / О.В. Козирєва, І.А.Попова //Податковий менеджмент: метод. реком. до семінар. занять для здоб. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Менеджмент ден., веч. та заоч. форм навч. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2019. – 21 с.


6Козирєва О. В. Податковий менеджмент: метод. реком. до самостійної роботи для здоб. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Менеджмент всіх форм навч./ О. В. Козирєва, І.А. Попова – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 33 с.


Козирєва О.В. Управлінська риторика / О. В. Козирєва, О.П Миколенко // Управлінська риторика: метод. реком. до виконання практ. робіт для здоб. вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент». – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 38 с.


 15Козирєва О. В. Державне регулювання економіки : метод. реком. до сам. роб. для здоб .першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спец. «Менеджмент» ден. та заоч. форм навч. / О. В. Козирєва, Д. Р. Зоідзе. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 57 с.


 23Козирєва О. В. Державне регулювання економіки : метод. реком. до семінар. занять для здоб. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спец. «Менеджмент» ден. та заоч. форм навч. / О. В. Козирєва, Д. Р. Зоідзе. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 30 с.


 11Козирєва О.В. Бізнес-планування. Методичні рекомендації до практичних робіт здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності» / О. В. Козирєва, С.І. Страпчук. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019.– 22 с.


 21Козирєва О.В. Бізнес-планування. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент» / О. В. Козирєва, С.І. Страпчук. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 18 с.


4Козирєва О.В. Виробнича переддипломна практика / О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування / уклад. : О.В. Козирєва/– Харків : Вид-во НФаУ, 2019. – 65 с.


 17Козирєва О.В. Прийняття управлінських рішень. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент» / О. В.Козирєва, Н.В. Демченко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 25 с.


Козирєва О.В. Виробнича переддипломна практика / О.В. Козирєва, Н.В. Демченко, Д.Р. Зоідзе //Методичні рекомендації до проходження виробничої переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування / уклад. : О.В. Козирєва, Н.В. Демченко, Д.Р. Зоідзе. – Харків : Вид-во НФаУ, 2019. – 65 с.


 27Козирєва О.В. Офісний менеджмент.  / О.В. Козирєва, Грузіна І.А. // Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент». — Харків : Вид-во НФаУ, 2019. 


 32Козирєва О.В. Офісний менеджмент.  / О.В. Козирєва, Грузіна І.А. // Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент». — Харків : Вид-во НФаУ, 2019. 


Козирєва О.В. Антикризове управління / О.В. Козирєва, Д.Р. Зоідзе // Метод. реком. до практ. занять для здоб. другого (магістерського) рівня вищої освіти за освіт. програм. «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2018. – 50 с.


Козирєва О.В. Керівник адміністративної служби/ О.В. Козирєва, Д.Р. Зоідзе // Метод. реком. до практ. занять для здоб. другого (магістерського) рівня вищої освіти за освіт. програм. «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2018.


 29Козирєва О.В. Методологія і організація наукових досліджень / О.В. Козирєва, О.М. Сумець //Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю Публічне управління та адміністрування освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) денної та заочної форм навч. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2018. – 30 с.


 53Козирєва О.В. Методологія і організація наукових досліджень / О.В. Козирєва, О.М. Сумець//Методичні рекомендації щодо практичної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) денної та заочної форм навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2018. – 47 с.


 Козирєва О.В. Корпоративне управління / О.В. Козирєва // Корпоративне управління. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2018. – 94 с.


7  Козирєва О.В. Корпоративне управління / О.В. Козирєва // Корпоративне управління. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). – Х.: Вид-во НФаУ. – 2018. – 21 с.


 Козирєва О.В. Корпоративне управління / О.В. Козирєва // Корпоративне управління. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2018. – 94 с.


9  Сумець О.М. Проектно-орієнтоване управління організацією. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» денної, заочної та вечірньої форм навчання / О.М. Сумець. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 16 с.


Козирєва О.В. Вступ до фаху / О.В. Козирєва, О.В. Посилкіна // Методичні рекомендації для семінарських занять для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 82 с.


 20Козирєва О.В. Виробнича практика виробничо-прикладного спрямування / О.В. Козирєва, І.А. Попова, С.І. Страпчук //Методичні рекомендації до проходження виробничої практики виробничо-прикладного спрямування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю Менеджмент освітньої програми Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). – Х.: Вид-во НФаУ. – 2018. – 39 с.


26 Козирєва О.В. Магістерські роботи / О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. — 38 с.


Козирєва О.В. Теорія та історія управління: методичні рекомендації до семінарських занять : для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління і адміністрування» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» для всіх форм навчання / Х.: НФаУ, 2018.  (рекомендовані ЦМР НФаУ)


17Козирєва О.В. Теорія та історія управління: методичні рекомендації до самостійної роботи : для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління і адміністрування» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» для всіх форм навчання / Х.: НФаУ, 2018.  – 30 с. 


 Козирєва О.В. Методологія і організація наукових досліджень. Методичні рекомендації до семінарських  занять для здобувачів другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент денної та заочної форм навчання / О.В. Козирєва– Х.: Вид-во НФАУ, 2017. – 33 с.


24 Козирєва О.В. Правові засади адміністративної діяльності: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління і адміністрування» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» для всіх форм навчання / Козирєва О.В., Васильєв С.В., Реньов Є.В. – Х.: НФаУ, 2018. – 31 с.


25 Козирєва О.В. Менеджмент організації: метод. реком. до практич. занять для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності Публічне управління і адміністрування освітньої програми Адміністративний менеджмент всіх форм навчання / О.В. Козирєва, С.В. Васильєв – Х.: Вид-во НФАУ, 2018. – 49 с.


01 Козирєва О.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни  Державне управління в системі охорони здоров’я для здобувачів вищої освіти заосвітньою програмою Адміністративний менеджмент / Козирєва О.В., Попова І.А.– Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 23 с.


Козирєва О.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни  Державне управління  в системі охорони здоров’я для здобувачів вищої освіти заосвітньою програмою Адміністративний менеджмент / Козирєва О.В., Попова І.А.– Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 23 с.


 22О. В. Козирєва Управління ризиками та методи їх оцінювання : метод. реком. до практ. занять для здоб. другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою«Адміністративний менеджмент» ден., веч. та заоч. форми навч. / уклад. : О. В. Козирєва, Д. Р. Зоідзе. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 51 с.


 58О. В. Козирєва Управління ризиками та методи їх оцінювання : метод. реком. до до самостійної роботи / уклад. : О. В. Козирєва, Д. Р. Зоідзе. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 51 с.


Print Friendly