Учебные дисциплины

Список дисциплін, які викладаються на кафедри менеджменту і адміністрування по спеціальностям:

 

Напрям підготовки «Менеджмент», бакалавр:

Нормативні:

 1. Адміністративне право.
 2. АРМ менеджера.
 3. Господарське право.
 4. Державне та регіональне управління.
 5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.
 6. Менеджмент.
 7. Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності).
 8. Міжнародні економічні відносини.
 9. Операційний менеджмент.
 10. Організація праці менеджера.
 11. Статистика.
 12. Стратегічний менеджмент.
 13. Теорія організації.
 14. Трудове право.
 15. Управління персоналом

Вибіркові:

 1. Бізнес-планування.
 2. Державне регулювання економіки.
 3. Державне управління в системі охорони здоров’я.
 4. Етика бізнесу та організаційна поведінка.
 5. Моделювання управлінських рішень.
 6. Навчальна практика «Вступ до фаху».
 7. Організація і проектування операційних систем.
 8. Організація підприємницької діяльності.
 9. Основи теорії організації.
 10. Офісний менеджмент.
 11. Підприємницьке право.
 12. Податковий менеджмент.
 13. Прийняття управлінських рішень.
 14. Проектний менеджмент.
 15. Розвиток фармацевтичної галузі ринку.
 16. Статистика ринку.
 17. Страховий менеджмент.
 18. Теорія організації.
 19. Теорія та історія управління.
 20. Управління господарською діяльністю підприємств.
 21. Управлінська інформація і комунікації.
 22. Управлінська риторика.

  

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», магістр:

Нормативні:

 1. Договірне право.
 2. Інвестиційний менеджмент.
 3. Корпоративне управління.
 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
 5. Менеджмент організації.
 6. Методологія і організація наукових досліджень.
 7. Публічне адміністрування.
 8. Управління змінами.

Вибіркові:

 1. Антикризове управління.
 2. Управління конкурентоспроможністю у фармацевтичної галузі.
 3. Управління потенціалом підприємства.
 4. Управління ризиками та методи їх оцінювання.

  

Спеціальність «Менеджмент організацій», спеціаліст:

Нормативні:

 1. Корпоративне управління.
 2. Публічне адміністрування.
 3. Управління змінами.

Вибіркові:

 1. Управління потенціалом підприємства.
 2. Управління ризиками та методи їх оцінювання.

  

Спеціальність «Адміністративний менеджмент», магістр:

Нормативні:

 1. Державне управління в системі охорони здоров’я.
 2. Керівник адміністративної служби.
 3. Менеджмент державних установ і організацій.
 4. Менеджмент організацій.
 5. Методологія і організація наукових досліджень.
 6. Методологія наукових досліджень.
 7. Правові засади адміністративної діяльності.
 8. Стажування.
 9. Теорія організації.
 10. Техніка адміністративної діяльності.
 11. Управління інноваційними проектами.

Вибіркові:

 1. Управління ризиками та методи їх оцінювання.

  

Спеціальність «Економіка підприємства», бакалавр:

Нормативні:

 1. Менеджмент.
 2. Міжнародна економіка.
 3. Статистика.

 

Спеціальність «Економіка підприємства», магістр:

Нормативні:

 1. Міжнародний менеджмент.

 

Спеціальність «Економіка підприємства», спеціаліст:

Нормативні:

 1. Стратегічне управління підприємством.
 2. Управління потенціалом підприємства.

  

Спеціальність «Маркетинг», бакалавр:

Нормативні:

 1. Міжнародна економіка.
 2. Статистика.

 

Спеціальність «Маркетинг», магістр:

Вибіркові:

 1. Міжнародний менеджмент.

  

Спеціальність «Логістика», магістр:

Нормативні:

 1. Міжнародне приватне право.

  

Спеціальність «Лабораторна діагностика», магістр:

Нормативні:

 1. Медична статистика.

  

Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація», магістр:

Вибіркові:

 1. Адміністративне та трудове право.

   


 Загальний список дисциплін, які викладаються на кафедри менеджменту і адміністрування:

 

 1. Адміністративне право.
 2. Адміністративне та трудове право.
 3. Антикризове управління.
 4. АРМ менеджера.
 5. Бізнес-планування.
 6. Господарське право.
 7. Державне регулювання економіки.
 8. Державне та регіональне управління.
 9. Державне управління в системі охорони здоров’я.
 10. Договірне право.
 11. Етика бізнесу та організаційна поведінка.
 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.
 13. Інвестиційний менеджмент.
 14. Керівник адміністративної служби.
 15. Корпоративне управління.
 16. Медична статистика.
 17. Менеджмент.
 18. Менеджмент державних установ і організацій.
 19. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
 20. Менеджмент організації.
 21. Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності).
 22. Методологія і організація наукових досліджень.
 23. Методологія наукових досліджень.
 24. Міжнародна економіка.
 25. Міжнародне приватне право.
 26. Міжнародний менеджмент.
 27. Міжнародні економічні відносини.
 28. Моделювання управлінських рішень.
 29. Навчальна практика «Вступ до фаху».
 30. Операційний менеджмент.
 31. Організація і проектування операційних систем.
 32. Організація підприємницької діяльності.
 33. Організація праці менеджера.
 34. Основи теорії організації.
 35. Офісний менеджмент.
 36. Підприємницьке право.
 37. Податковий менеджмент.
 38. Правові засади адміністративної діяльності.
 39. Прийняття управлінських рішень.
 40. Проектний менеджмент.
 41. Публічне адміністрування.
 42. Розвиток фармацевтичної галузі ринку.
 43. Стажування.
 44. Статистика.
 45. Статистика ринку.
 46. Стратегічне управління підприємством.
 47. Стратегічний менеджмент.
 48. Страховий менеджмент.
 49. Теорія організації.
 50. Теорія та історія управління.
 51. Техніка адміністративної діяльності.
 52. Трудове право.
 53. Управління господарською діяльністю підприємств.
 54. Управління змінами.
 55. Управління інноваційними проектами.
 56. Управління конкурентоспроможністю у фармацевтичної галузі.
 57. Управління персоналом
 58. Управління потенціалом підприємства.
 59. Управління ризиками та методи їх оцінювання.
 60. Управлінська інформація і комунікації.
 61. Управлінська риторика.

 

Наступна інформація запропонована на сайті Центру дистанційних технологій навчання http://www.pharmel.kharkiv.edu/

 1. Тематичні плани лекцій.
 2. Тематичні плани практичних, семінарських занять.
 3. Тести.
 4. Методичні видання.
 5. Списки рекомендованої літератури.
Print Friendly