Учебные дисциплины

Навчальні дисципліни

осінній семестр 2019-2020 н.р.

Дисципліна
Спеціальність,
термін навчання
Календарний план
Лекційний матеріал
Аналіз діяльності підприємств 6.030601МОб(4,0д) Аналіз діяльності підприємств 19-20 АДП навчальний посібник
Антикризове управління 073МОм(1,5д) Антикризове управління Антикризове управління_лекції
Антикризовий менеджмент 281АМм(1,5в) Антикризовий менеджмент (pdf.io)
Бізнес-планування 6.030601МОб(4,0д)
Вступ до фаху 073МОб(3,10д) Вступ до фаху МО 19-20
Господарське право 6.030601МОб(4,0д) КП_ГП_19-20 Господарське право
Державне регулювання економіки 6.030601МОб(4,0д) Державне регулювання економіки
Інвестиційно-іноваційний менеджмент 073МОм(1,5д) Інвестиційно-інноваційний менеджмент МО 19-20 Лекційний матеріал
Корпоративне управління 073МОм(1,5д) Кал пл КОРПОРАТ УПРАВЛ (1).doc Конспект-лекцій-КОРПОРАТ-УПРАВЛ
Медична статистика 224ТМДЛ ЛДм(1,5д) МЕдична статистика2019-2020
Менеджмент 6.030504ЕПб(4,0д)
Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності) 6.030601МОб(4,0д) Менеджмент підприємства Менеджмент підприємства_лекції
Методологія і організація наукових досліджень 073МОм(1,5д) Методологія і організація наукових досліджень МО 19-20 МОНД
Міжнародні економічні відносини 6.030601МОб(4,0д)
Операційний менеджмент 6.030601МОб(4,0д)
Організація підприємницької діяльності 6.030601МОб(4,0д)
Основи наукових досліджень 6.030601МОб(4,0д)
Офісний менеджмент 6.030601МОб(4,0д) Офісний менеджмент
Податковий менеджмент 6.030601МОб(4,0д)
Правові засади адміністративної діяльності 281АМм(1,5в) Правові засади Правові засади адмін діяльності
Правознавство 073МОб(3,10д) КП Правознавство 19-20 Правознавство

Список дисциплін, які викладаються на кафедрі менеджменту і адміністрування по спеціальностям:

Освітня програма «Менеджмент», бакалавр

Нормативні:

Адміністративне право 

Робоча програма АП 17-18

Метод ПМК 

Метод СР 

Конспект лекцій


АРМ менеджера


  Господарське право

Робоча програма 17-18

Метод ПМК

Метод СР 

Конспект лекций 


Державне та регіональне управління

Робоча програма 

Мет. рек. до ПМК

Метод вказівки СР

Конспект лекцій 


Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Навчальна програма

Метод.реком. ПМК

Мет_СР

Конспект лекцій 


Менеджмент

Робоча програма_ЕП_

Метод_ПМК

Метод_вказівки СР

Конспект лекцій 


Міжнародні економічні відносини


Операційний менеджмент

Навч.програма_Операційний менеджмент

Пакет білетів ПМК

Метод вказівки СР 17

Конспект лекцій 17 


Організація праці менеджера


Статистика

Навч. програма

Пакет білетів ПМК  

Методичні вказівки СР

Конспект лекцій


Стратегічний менеджмент


Теорія організації


Трудове право

Робоча програма 17-18

Метод_ПМК

Метод_вказівки СР 

Конспект лекцій


 

Управління персоналом

Навчальна програма_2017

 Метод. ПМК

Метод.-СРС


 Вибіркові:

 1. Бізнес-планування.
 2. Державне регулювання економіки.
 3. Державне управління в системі охорони здоров’я.
 4. Етика бізнесу та організаційна поведінка.
 5. Моделювання управлінських рішень.
 6. Навчальна практика «Вступ до фаху».
 7. Організація і проектування операційних систем.
 8. Організація підприємницької діяльності.
 9. Основи теорії організації.
 10. Офісний менеджмент.
 11. Підприємницьке право.
 12. Податковий менеджмент.
 13. Прийняття управлінських рішень.
 14. Проектний менеджмент.
 15. Розвиток фармацевтичної галузі ринку.
 16. Статистика ринку.
 17. Страховий менеджмент.
 18. Теорія організації.
 19. Теорія та історія управління.
 20. Управління господарською діяльністю підприємств.
 21. Управлінська інформація і комунікації.
 22. Управлінська риторика.
 23. Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності)

  


 Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», магістр:

Нормативні:

Договірне право

Робоча програма 17-18

Метод_ПМК

Метод вказівки СР 

Конспект лекций


Інвестиційний менеджмент

Робоча програма 

Метод.реком. ПМК 

Метод вказівки СР

Конспект лекцій 


Корпоративне управління

Робоча програма  2017

Метод.реком. ПМК 

Метод вказівки СР

Конспект лекцій 


Менеджмент організації

Робоча програма 13-14

Методичні вказівки СР 


Методологія і організація наукових досліджень

Робоча  програма 

Методичні вказівки СР

Конспект лекцій 


Публічне адміністрування


Управління змінами

НАВЧАЛЬНА_ПРОГРАМА 

Метод.рек.до сам.роб.

Метод.реком. ПМК 

Конспект лекцій 


Вибіркові:

 1. Антикризове управління.
 2. Управління конкурентоспроможністю у фармацевтичної галузі.
 3. Управління потенціалом підприємства.
 4. Управління ризиками та методи їх оцінювання.
 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  


 Спеціальність «Адміністративний менеджмент», магістр:

Нормативні:

Державне управління в системі охорони здоров’я

Робоча програма 2017

Мет. рек. до ПМК 

Метод.  вказівки СР


Керівник адміністративної служби

РОБОЧА ПРОГРАМА -2016

Мет_ПМК

Мет вказівки СР_


Менеджмент організацій


Правові засади адміністративної діяльності

Робоча програма_17-18

Метод ПМК 

Метод СР ПЗАД


Теорія організації

Роб програма 


Техніка адміністративної діяльності


Управління інноваційними процесами

Робоча програма 2017

Метод ПМК 

Метод СР  

 


 Вибіркові:

 1. Управління ризиками та методи їх оцінювання.
 2. Методологія і організація наукових досліджень
 3. Менеджмент державних установ і організацій

  


 Загальний список дисциплін, які викладаються на кафедри менеджменту і адміністрування:

 

 1. Адміністративне право.
 2. Адміністративне та трудове право.
 3. Антикризове управління.
 4. АРМ менеджера.
 5. Бізнес-планування.
 6. Господарське право.
 7. Державне регулювання економіки.
 8. Державне та регіональне управління.
 9. Державне управління в системі охорони здоров’я.
 10. Договірне право.
 11. Етика бізнесу та організаційна поведінка.
 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.
 13. Інвестиційний менеджмент.
 14. Керівник адміністративної служби.
 15. Корпоративне управління.
 16. Медична статистика.
 17. Менеджмент.
 18. Менеджмент державних установ і організацій.
 19. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
 20. Менеджмент організації.
 21. Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності).
 22. Методологія і організація наукових досліджень.
 23. Методологія наукових досліджень.
 24. Міжнародна економіка.
 25. Міжнародне приватне право.
 26. Міжнародний менеджмент.
 27. Міжнародні економічні відносини.
 28. Моделювання управлінських рішень.
 29. Навчальна практика «Вступ до фаху».
 30. Операційний менеджмент.
 31. Організація і проектування операційних систем.
 32. Організація підприємницької діяльності.
 33. Організація праці менеджера.
 34. Основи теорії організації.
 35. Офісний менеджмент.
 36. Підприємницьке право.
 37. Податковий менеджмент.
 38. Правові засади адміністративної діяльності.
 39. Прийняття управлінських рішень.
 40. Проектний менеджмент.
 41. Публічне адміністрування.
 42. Розвиток фармацевтичної галузі ринку.
 43. Стажування.
 44. Статистика.
 45. Статистика ринку.
 46. Стратегічне управління підприємством.
 47. Стратегічний менеджмент.
 48. Страховий менеджмент.
 49. Теорія організації.
 50. Теорія та історія управління.
 51. Техніка адміністративної діяльності.
 52. Трудове право.
 53. Управління господарською діяльністю підприємств.
 54. Управління змінами.
 55. Управління інноваційними проектами.
 56. Управління конкурентоспроможністю у фармацевтичної галузі.
 57. Управління персоналом
 58. Управління потенціалом підприємства.
 59. Управління ризиками та методи їх оцінювання.
 60. Управлінська інформація і комунікації.
 61. Управлінська риторика.

 

 

Наступна інформація запропонована на сайті Центру дистанційних технологій навчання http://www.pharmel.kharkiv.edu/

 1. Тематичні плани лекцій.
 2. Тематичні плани практичних, семінарських занять.
 3. Тести.
 4. Методичні видання.
 5. Списки рекомендованої літератури.
Print Friendly