Правое регулювання діяльності підприємств та організацій

Питання

 1. Визначення та предмет господарського права.
 2. Правові відносини, що регулюються господарським правом.
 3. Визначення та предмет трудового права.
 4. Правові відносини, що регулюються трудовим правом.
 5. Суб’єкти та об’єкти господарського права.
 6. Суб’єкти та об’єкти трудового права.
 7. Джерела та основні принципи трудового права.
 8. Джерела та основні принципи господарського права.
 9. Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання.
 10. Легалізація суб’єктів господарювання.
 11. Правовий статус підприємств.
 12. Правовий статус господарських товариств.
 13. Договірні відносини суб’єктів господарювання.
 14. Господарська відповідальність.
 15. Господарсько-правові санкції.
 16. Виконання та способи забезпечення договірних зобов’язань.
 17. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.
 18. Підстави припинення договірних зобов’язань.
 19. Захист законних інтересів суб’єктів господарювання.
 20. Порядок укладення, види трудового договору.
 21. Порядок та підстави  розірвання трудового договору.
 22. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства.
 23. Зміст  та сторони колективного договору.
 24. Поняття та види робочого часу. Режим робочого часу.
 25. Нормування праці. Система оплати праці .
 26. Поняття трудової дисципліни. Внутрішній трудовий розпорядок.
 27. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору.
 28. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни. Загальна та спеціальна відповідальність.
 29. Трудові спори.
 30. Поняття охорони праці за трудовим правом. Інструкції з охорони праці.
 31.  Правове регулювання охорони праці.

Тести_ Правове регулювання діяльності

Print Friendly