Основи управління персоналом

Питання

 1. Стратегія управління персоналом.
 2. Принципи організації праці.
 3. Ділова оцінка персоналу.
 4. Теорії мотивації персоналу.
 5. Сутність і види нормування праці.
 6. Планування чисельності персоналу організації.
 7. Цілі і завдання організації праці.
 8. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту.
 9. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом.
 10. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи. рівнем освіти.
 11. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність.
 12. Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій.
 13. Основні напрями діяльності менеджера в управлінні персоналом організації.
 14. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера
 15. Основні організаційні структури управління персоналом, їх переваги і недоліки.
 16. Формування вимог до претендентів.
 17. Організація стимулювання праці персоналу.
 18. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу.
 19. Професійний розвиток персоналу.
 20. Планування та управління службовою кар’єрою працівників.
 21. Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення.
 22. Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи.

   Тести Основи управління персоналом

Print Friendly