Організація праці менеджера

Питання:

1. Управлінська праця як складова управлінської діяльності.

2. Основні принципи наукової організації праці.

3. Технологічний, функціональний та професійно-кваліфікаційний розподіл праці.

4. Кооперація праці та її види: економічні, психологічні та соціологічні межі розподілу праці.

5. Час як ресурс: значення, особливості, структура та нормативи.

6. Загальні раціональні методи та засоби виконання управлінської роботи.

7. Декомпозиція цілей управління організацією за рівнями менеджерів.

8. Класифікація нормативів праці: за видами нормативів, за методами розробки, за ступенем значущості, за масштабом застосування.

9. Методи нормування праці.

10. Сутність організації робочого місця менеджера.

11. Роль та місце документальної інформації в управлінні.

12. Документи, їх функції та різновиди.

13. Документ як засіб закріплення інформації, елемент внутрішньої організації праці менеджера.

14. Комунікативна функція документів.

15. Класифікація та оформлення організаційно-розпорядчої документації.

16. Особливості оформлення статутів, установчих угод та положень підприємств.

17. Оформлення посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку.

18. Структура та порядок оформлення документації.

19. Ділові наради як тимчасова група, колектив, команда.

20. Технологія підготовки та проведення нарад і зборів.

Тести Організація праці

Print Friendly