Field study

Про проходження практики студентами – випускниками кафедри менеджменту і адміністрування

Студенти – випускники кафедри менеджменту і адміністрування проходять наступні види практик:

  1. Студенти напряму підготовки «Менеджмент»: навчальну практику «Вступ до фаху» – 1 курс, навчальну організаційно-економічну практику – 2 курс (скасовано з 2013/2014 н.р.), виробничу менеджерську практику – 4 курс.
  2. Студенти спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання: виробничу менеджерську практику прикладного спрямування, виробничу менеджерську практику науково-дослідного спрямування, переддипломну практику – 6 курс.
  3. Студенти спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання – переддипломну практику.
  4. Студенти спеціальності «Адміністративний менеджмент» денної, вечірньої та заочної форм навчання – стажування.

Кафедрою менеджменту і адміністрування розробляються методичні рекомендації з проходження студентами виробничої менеджерської практики прикладного спрямування, виробничої менеджерської практику науково-дослідного спрямування, переддипломної практики для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» та методичні рекомендації з проходження стажування студентами спеціальності «Адміністративний менеджмент». Розробляються та оновлюються робочі програми практик. Здійснюється інструктаж студентів перед початком практики та прийом звітів з практики.

Базами практики були фармацевтичні та інші підприємства м. Харкова та інших регіонів України. Зокрема, ПрАТ «Лекхім-Харків», ТОВ «НВФК «ЕЙМ», ТОВ «Аттомо-торгівельний дім», ТОВ «Дослідний завод «ДНЦЛЗ», ТОВ «ХФП «Здоров’я народу», ТОВ «Автромат-маркетинг» та інші.

Print Friendly